Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dökme demir ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

dökme demir anlamı İng. cast iron Alm. Gusseisen Fr. fonte
Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, fosfor ve silisyumlu, kırılgan demir-karbon alaşımı.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

dökme demir anlamı İng. cast iron Alm. Gusseisen Fr. fonte
Bileşiminde, % 2 ile % 4.5 arasında karbon bulunan demir-karbon alaşımı.

Güncel Türkçe Sözlük

dökme demir anlamı
is. İçinde % 2'den % 6'ya kadar karbon bulunan bir demir karbon alaşımı, font (I), pik (I).

Kimya Terimleri Sözlüğü

dökme demir anlamı İng. cast-iron Alm. Gusseisen Fr. fonte
Karbon içeriği %2,5 den fazla olan ve az miktarda kükürt, fosfor, silisyum içeren kırılgan Fe-C alaşımı olup grafitin belli bir miktarda fazla olmasıyla çelikten ayrılan demir türü.

Türkçe - İngilizce

dökme demir anlamı
isim
1) cast iron
2) ingot iron

"dökme demir" için örnek kullanımlar

Özenle işlenmiş dökme demir korkuluklu mermer merdivenler, elbette asansör ile de erişilebilecek lüks apartman dairelerine çıkıyor.
Carefully machined cast-iron railing marble staircases, of course, also be accessed by an elevator is luxury flats.
Kaynak: haberler.com
İşleyen madeni aydınlatmak için kurulan jeneratörde üretilen elektrik, dökme demir direklerle, yüksekçe bir tepeden şehre hat ile ulaştırılmış.
Established a functioning generator produced electricity to illuminate mine, cast iron poles, lines reach to the city on a high hill.
Kaynak: timeturk.com

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.