Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dörtlük ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

dörtlük anlamı İng. quadrature Osm. | terbî' Alm. Quadratur Fr. quadrature
Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her i bir dilimi; bir gezegenin uzanımının 90° olması durumu.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

dörtlük anlamı İng. quadrant Osm. rubu daire Lat.quadrans Alm. Quadrant Fr.quadrant
Düzlemde Dekart konaç dizgesini oluşturmaya yarayan konaç eksenlerinin düzlemde ayırdığı dört bölgeden her biri.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

dörtlük anlamı
Halk yazmında, dört dizeden oluşan en küçük koşuk birimi.

Güncel Türkçe Sözlük

dörtlük, -ğü anlamı
is. 1. mat. Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi. 2. ed. Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta. 3. müz. Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota. 4. sf. Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen: Dörtlük cezve.

Türkçe - İngilizce

dörtlük anlamı
isim
1) quatrain
2) verse
3) stanza
4) crotchet

dörtlük eş anlamlısı

kıta
is. 1. coğ. Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara: Avrupa kıtası. 2. ask. Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik: "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir." -F. R. Atay. 3. ed. Dörtlük: "Abdülkadir Efendi'nin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok." -B. Felek. 4. esk. Parça, tane: İki kıta mektup.

"dörtlük" için örnek kullanımlar

Yüzde dörtlük sağlıklı binalar da son 10 yıl içinde yapılanlar.
Four percent in the last 10 years those of healthy buildings.
Kaynak: gercekgundem.com
Hayat, ölüm, dostluk, aşk ve şiir üzerine dört dörtlük bir yapım.
Life, death, friendship, love and poetry on the construction of a full-fledged.
Kaynak: radikal.com.tr
"Ki emniyetin de bu konuda dört dörtlük olmadığını düşünüyorum."
"Which I think is not foolproof safety in this regard."
Kaynak: blog.radikal.com.tr
Bu demek değildir ki, önümüz tozpembe, her şey dört dörtlük gidiyor.
This is not to say that in front of us extreme optimism, everything is going to slap.
Kaynak: spor.haber3.com
Sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir. Batı edebiyatı nda kullanılan bu tür, Servet-i Fünun cular
Kaynak: Sone
Galaktik Dörtlükler, Uzay Yolu hayali evreninde Samanyolu galaksisi dörtlük adı verilen dört parçaya bölünmüş ve bu parçalarda sektör adı
Kaynak: Galaktik Dörtlükler (Uzay Yolu)
Her bir dörtlükte tekrarlar vardır. Dörtlük hangi sözcükle -ya da kişiyle- bitiyorsa bir sonraki dörtlük onun ne yaptığını anlatır.
Kaynak: The Farmer in the Dell
İslamiyet etkisinde gelişen Türk halk edebiyatı nda dörtlük nazım birimi kullanılmaya devam edilmiştir. Millî edebiyat döneminde ve
Kaynak: Nazım birimi
Ancak dörtlük sayılar la karıştırılmamalıdır. Çünkü bu kümede: mathbf e_1^2mathbf e_2^2-1 iken: mathbf e_3^2 1 olarak tanımlanır.
Kaynak: Çifte karmaşık sayılar
Goethe, şiir, drama, hikâye (düzyazı ve dörtlük şeklinde), otobiyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi, ayrıca doğa bilimleri olmak
Kaynak: Johann Wolfgang von Goethe
Eserler dörtlük birimiyle yazılmıştır. Genellikle yarım uyak kullanılır . En büyük şairleri Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan
Kaynak: Tasavvuf edebiyatı
Anlatılanlara göre, 661'de Hongren öğrencilerinden Zihnin Özünü anlatan bir dörtlük yazmalarını istedi. En iyi dörtlüğü yazan altıncı pir
Kaynak: Hui Neng
Kelime anlamı "dörtlük" demektir. Aruz ölçüsüyle yazılır. Genelde 3-7 bentten oluşur. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/...
Kaynak: Murabba (edebiyat)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.