Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

duyumculuk ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

duyumculuk anlamı İng. sensualism Osm. ihsasiye Fr.sensualisme
Bilginin duyumlar yoluyle elde edileceğini ve gerçekte de her bilginin temelinde duyumların bulunduğunu ileri süren öğreti.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

duyumculuk anlamı İng. sensualism Osm. ihsasiye Alm. Sensualismus Fr. sensualisme
Bütün bilgilerin yalnızca duyumlardan geldiğini, duyu algılarına dayandığını ileri süren öğreti.// Formülünü Locke'un şu ünlü tümcesinde bulur: "Daha önce duyularda bulunmayan hiç bir şey anlıkta yoktur." 2- (Ruhbilimsel açıdan) Bütün ruhsal olayları duyumlara geri götüren (indirgeyen) anlayış. 3- (Ahlâk felsefesi açısından) Yaşamın anlam ve ereğini duyu hazlarında bulan öğretiler. Duyumculuğun ilkçağda temsilcileri, Kyrene Okulu ve Epikurosçulardır. Yeniçağda ise özellikle Locke ve Condillac'tır.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

duyumculuk anlamı İng. sensationalism, sensualism Osm. ihsasiye
Bütün bilgilerin duyumlardan sağlandığını savunan ruhbilim akımı.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

duyumculuk anlamı İng. sensationalism Osm. ihsasiye Fr.sensationsalisme
1- Duyumları bilginin tek kaynağı sayan öğreti. 2- İnsanın toplumsal çevresinin bilimsel olarak açıklanamıyacağını, bu çevreye ilişkin bilgilerin insan duyumuyla sınırlı olduğunu savunan toplumbilim görüşü.

Güncel Türkçe Sözlük

duyumculuk, -ğu anlamı
is. ruh b. Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı, sansüalizm.

Türkçe - İngilizce

duyumculuk anlamı
isim
1) sensationalism

duyumculuk eş anlamlısı

sansüalizm
is. ruh b. Duyumculuk.

"duyumculuk" için örnek kullanımlar

Ampriokritisizm olarak adlandırarak Mach'a ve onun geliştirdiği duyumculuk anlayışına itiraz eder; diyalektik materyalizm anlayışını
Kaynak: Mantıksal pozitivizm

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.