Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dümen ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

dümen anlamı
is. 1. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. 2. mec. Yönetim, idare. 3. argo Dalavere, hile: "Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?" -O. Kemal.

Türkçe - İngilizce

dümen anlamı
isim
1) rudder
2) helm
3) wheel
4) steering wheel
5) trick
6) cheat
7) cabal
8) dope
9) rig

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

dümen anlamı İt..timone
1. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça: § "O, bir topun resmini çizmesini, o topu dökmesini, vidalarından hangisi olursa olsun yerine başkasını koymasını, çekerin tekerleklerini veya dümen yekelerini onarmasını biliyordu." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. XI, 228. § "Dümenin iplerini ellerine aldı, tayfalar küreklere sarıldılar." -Ahmet Midhat Efendi, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar s. 26. § "Gounnani'ya, bütün kürek mahkûmlarının gözlerinde peri padişahının memleketi olan Brezilya'ya dümen kıvırdılar." -Nazım Hikmet Ran, Yeşil Elmalar, 115. § "Dümenci önündeki pusulaya geminin hareketini tatbik için pek büyük bir ihtimamda bulunmakta idi." -Ahmet Midhat Efendi, Acâyib-i Âlem, 55. § "Solda ve dipte, meydandaki iki cephesi lumbuzlu dümen kulübesi." -Necip Fazıl Kısakürek, Sabır Taşı, 170. 2. argo Dalavere, hile. 3. mec. Yönetim, idare: § "Yalnız, toza dumana boğulmak istemezsiniz dümeni kırıp uzaklara doğru süzülmek…" -Ahmet Rasim, Eşkâl-i Zaman, 150.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

dümen anlamı
Sigara.

İshaklı *Bolvadin -Afyon

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Dümen anlamı
Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

dümen eş anlamlısı

hile
is. (hi:le) 1. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı." -R. H. Karay. 2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: Bu sütte hile var.
idare
is. (ida:re) 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. 3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: "Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı." -H. Taner. 4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul: "Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış." -P. Safa. 5. Tutum: "Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim." -N. F. Kısakürek. 6. İdare kandili veya lambası. 7. Hoş görme, göz yumma. 8. Yetinme: "Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum." -S. F. Abasıyanık.
yönetim
is. 1. Yönetme işi, çekip çevirme, idare: Bu iş sizin yönetiminiz altında yürüyebilir. 2. mec. Dümen.

"dümen" için örnek kullanımlar

Daha büyük bir dümen ve pervaneler geminin manevra kabiliyetini artıracak.
A larger rudder and propellers to increase the ship's maneuverability.
Kaynak: malatyaguncel.com
Sonuç: Hükümet Avrupai MEB kartını müzakerede dümen olarak kullanıyor.
Conclusion: The government negotiate a European Ministry of Education card is used as a rudder.
Kaynak: azinlikca.net
BDP'nin ve BDP dümen suyunda giden "aydınımsıların" bütün ezberi bozuldu.
In the wake of the BDP and BDP to the "aydınımsıların" all knowing is broken.
Kaynak: haberturk.com
haydar dümen'in bir yorumunu tweet'leyeceğimi düşünmezdim..
haydar the helm of thought tweet'leyeceğimi a comment ..
Kaynak: malatyaguncel.com
Dümen, deniz ve hava taşıtlarının sapma hareketini gerçekleştirmesine yarayan, dikey stabilize üzerindeki kumanda yüzeyi . tür dümen vardır.
Kaynak: Dümen
Kanat profili veya aerofoil; kanat , pervane , dümen , yelken gibi bir akışkan içinde hareket eden nesnelerin 2 boyutlu kesiti.
Kaynak: Kanat profili
Yeke, denizcilik te dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış koldur.
Kaynak: Yeke
Dümen başlığı : Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen şaftının etrafına geçirilen maden başlık dümen tası: Dümen bodoslaması :
Kaynak: Denizcilik terimleri
Ayrıca yatay ve dikey hareket, ufkî ve amudî dümen lerle yönlendirilir. Modern denizaltılarda dalışı hızlandıran gemi baş tarafında yer
Kaynak: Askerî denizaltılar
Sapma hareketini sağlayan temel kontrol yüzeyi dümen dir(rudder). Kanatçık lar da (aileron) bu eksende harekete ikincil bir etkide
Kaynak: Uçuş denetimleri
Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. Kuyrukla beraber 1,5 metre boy ve 15 kg ağırlıkta olanları vardır. Kuyruk altı bezlerinde yağlı ve
Kaynak: Bayağı su samuru
Dümen (Dümenci) pusulası: Serdümen in verilen rota açı sından ayrılmaması için dümen dolabının üzerine yerleştirilmiş pusula.
Kaynak: Pusula
Çok hareketli olan kuyruğu, yüzerken dümen vazifesi görür. Evcil ördekler yuva yapmaz ve uçmazlar. Yabani türler içinde ağaç kovuklarında
Kaynak: Ördek
Ancak ceylan ve impalalar Dünyanın en hızlı manevra yapan hayvanlarıdır, çitalar da yüksek hızlarına rağmen kuyruklarını bir dümen gibi
Kaynak: Çita
Dümen suyu türbülans testleri : Her uçağın özel bir dümen suyu türbülans ı (İngilizce :wake turbulence) yaptığı bilinmektedir.
Kaynak: Airbus A380
görev yapmasına olanak veren güçlendirilmiş bir yelken yapısına ve yelken yerine gövde üzerine yerleştirilmiş dümen panellerine sahiptir.
Kaynak: Los Angeles sınıfı denizaltı

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.