Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

düşüncesiz ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

düşüncesiz anlamı
sf. 1. Düşüncesi olmayan. 2. Düşünmeden davranan, anlayışsız. 3. mec. Tasasız, kaygısız.

Türkçe - İngilizce

düşüncesiz anlamı
sıfat
1) thoughtless
2) inconsiderate
3) rash
4) careless
5) impulsive
6) reckless
7) tactless
8) heady
9) mindless
10) unthinking
11) injudicious
12) blind
13) blindfold
14) incautious
15) indiscreet
16) headlong
17) slapdash
18) unmindful
19) unadvised
20) without tact
21) witless
22) unreflecting
23) wanton
24) imprudent
25) gauche
26) freewheeling
27) flighty
28) brusque
29) out-of-turn
30) ill-judged
31) ill-advised
32) half-baked

düşüncesiz eş anlamlısı

anlayışsız
sf. 1. Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. 2. Hoşgörüsüz.
kaygısız
sf. Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz: "Bu güler yüzlü adam ben değilim / Yalandır kaygısız olduğum yalan." -C. S. Tarancı.
tasasız
sf. 1. Tasası, derdi olmayan, kaygısız: "En çok adamın tasasız, güleç yüzüne sinirlendi." -E. Işınsu. 2. Hiçbir şeyi kendine dert edinmeyen: "Sabah yürüyüşü yapan tasasız bir vatandaştı sanki." -R. Erduran. 3. zf. Hiçbir şeyi kendine dert edinmeden.

"düşüncesiz" için örnek kullanımlar

İnsanlar nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyor diye takıyordum.
How people can be so thoughtless, so he was wearing.
Kaynak: medyafaresi.com
Anamı hayatından bezdiren, sorumsuz, düşüncesiz elli yaşına ramak kalmış kardeşimdi.
Plagues the life of my mother, irresponsible, inconsiderate brother stayed this close to fifty years of age.
Kaynak: ilgazetesi.com.tr
Ne yazık ki tam da "çözüme" bu kadar yaklaşmışken bazı mecralardaki "düşüncesiz" tepkiler, yönlendirmeler çok üzücü.
Unfortunately, the very "solution" so close to some of the mecralardaki "thoughtless" responses, referrals, very sad.
Kaynak: habervakti.com
Merkürün retro hareketi Mars ile kavuşumu geçmişten gelen abartılı ve düşüncesiz eylemlerin beklenmeyen sonuçları ile karşılaştırabilir.
Mercury conjunction with Mars retro movement from the past to compare with the results of an unexpected extravagant and thoughtless actions.
Kaynak: haber.tr.msn.com
Bülow'dan beklenen, hem imparatorun düşüncesiz davranışlarıyla küçük düşmesini önlemesi, hem de çoğunluğun istediği gibi saldırgan bir dış
Kaynak: Bernhard von Bülow
de şöyle açıklanır: Önceden kararlaştırılmış, konsantre olunacak herhangi bir konu yoktur, zihnin düşüncesiz kalması, boş tutulması gerekir.
Kaynak: Meditasyon
Gelinen bu durum bizim halkımızın ne kadar düşüncesiz olduğu ortaya çıkarmıştır. Ormanları kesmeyelim, ormanları koruyalım. Orman dikelim
Kaynak: Akdik, Hizan
Nazilerin kanlı saldırılarını, dengesiz kafaların düşüncesiz davranışları olarak değerlendirdi. Nasyonal Sosyalizm in özünü kavrayamadı ve
Kaynak: Eduard Bernstein
Oysa biricik düşüncesiz bir sözcüktür, düşünce içermez. - Max Stirner - Friedrich Engels , Marx'a Stirner'in eseri Biricik ve Kendiliği
Kaynak: Max Stirner
Ama İmparatorun kardeşi Titianus ve Pretorian Muhafızların başı Proculus 'un düşüncesiz aceleciliğine Otho'nun ateşli sabırsızlığıda
Kaynak: Otho
konusundaki soruları, kuşaktan kuşaga aktarılarak bizlere kadar ulaşan bilgileri mantıgımızdan süzerek, ard düşüncesiz cevaplandırmaya çalıştım.
Kaynak: Yavu, Yıldızeli
Tenten ve Kaptan Haddock'u Turnösol Olayı macerasında saklamış olmasına rağmen kendisini beğenmiş ve düşüncesiz olarak gösterilmiştir.
Kaynak: Tenten'in İdeolojisi
Gretel kardeşinin bu düşüncesiz bencilliğini kızar ve onu azarlar. Hansel'i isini yapmasını devama etmesiiçim uyarır. Hansel artık süpürge
Kaynak: Hansel ve Gretel (opera)
Bu, düşüncesiz dil, dilsiz düşünce olamayacağına dair bir dilbilim ilkesine aykırıdır. Sesbilgisi yönünden de anlamsız ve art arda
Kaynak: Cümle
Birçok Amerikan işçi sınıfı stereotipini temsil etmektedir, kaba, şişman, beceriksiz, sakar, düşüncesiz ve alkolik sınırında olan
Kaynak: Simpson ailesi
İnsanların acılarıyla eğlenebilen, düşüncesiz ve gamsız bir adamdır. Law'ın elinden Ceaser'ı almal için Shichibukailiği bırakmak zorunda
Kaynak: One Piece

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.