Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eğitim ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü

eğitim anlamı İng. education Alm. Erziehung Fr. éducation
İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

eğitim anlamı İng. education Osm. terbiye Fr. éducation
1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2- Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. 3- Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 4- Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. 5- Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim proGramları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyle ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. 6- Eğitbilim.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

eğitim anlamı İng. education Osm. terbiye Alm. Erziehung Fr.education
1- (Geniş anlamda) İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlâk yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü. 2- (Dar anlamda) İnsan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

eğitim anlamı İng. education Osm. maarif Fr. éducation
Toplumun genç üyelerinin varolan ekine yetişkin üyelerce bilinçli, amaçlı ve düzenli biçimde hazırlanması süreci.

Güncel Türkçe Sözlük

eğitim anlamı
is. 1. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim." -N. Hikmet. 2. eğt. Eğitim bilimi.

Türkçe - İngilizce

eğitim anlamı
isim
1) education
2) training
3) instruction
4) schooling
5) practice
sıfat
1) instructional

eğitim eş anlamlısı

terbiye
(I) is. 1. Eğitim: "Hepsi de karşılıklı bir iyilik ve bir terbiyeden istifade etmekteydiler." -A. Ş. Hisar. 2. Görgü. 3. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma. 4. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. 5. Hayvanı alıştırma: "Sessiz sinema filminde bir yabani atın terbiye sahnesi gösteriliyordu." -F. R. Atay.
terbiye
(II) is. hlk. Araba hayvanlarının dizginleri.

"eğitim" için örnek kullanımlar

Biz bu programı uzaktan ve örgün eğitim olarak vereceğiz.
In this program we will provide remote and non-formal education.
Kaynak: haber7.com
11 Mart tarihi ile birlikte bölgemizdeki eğitim sektörü de yeni bir ivme kazanmış oldu.
March 11 with the history of our region, has won a new impetus to the education sector.
Kaynak: gebzegazetesi.com
Program kapsamında kapasite geliştirme ve proje hazırlama konularında STK'lara eğitim verilecek.
Under the program, training will be provided to NGOs on capacity building and project preparation.
Kaynak: haberler.com
SODES proje ofisi Gercüş'te Eğitim verdi.
The project office has SODES Gercüş'te Education.
Kaynak: medya73.com
Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi, kademelerden oluşmaktadır. Cumhuriyeti'nde kadın ve erkek her vatandaş için 12 yıllık eğitim mecburidir.
Kaynak: Türkiye'de eğitim ve öğretim sistemi
Uzaktan eğitim öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojileri ndendir. Eğitim
Kaynak: Uzaktan eğitim
Eğitim teknolojisi "eğitim bilimleri " ailesinde yer almakla birlikte bilgisayar bilimleri , dizge kuramı , bilişsel bilimler , psikoloji ,
Kaynak: Eğitim teknolojisi
Eğitim bilimleri ya da pedagoji, eğitim i inceleyen bilim dallarının tamamına verilen addır. Eğitim bilimleri ailesi özellikle son yüzyıl
Kaynak: Eğitim bilimleri
Ortak eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitim metodunu birleştiren ve bu sayede kuramsal bilginin yanı sıra iş deneyimi de olan bireyler
Kaynak: Ortak eğitim
Yaygın Eğitim ; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere, gerekli
Kaynak: Halk Eğitim
Eğitim felsefesi; eğitim in doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında
Kaynak: Eğitim felsefesi
Mesleki Eğitim (Mesleki eğitim ve öğretim ya da Mesleki ve Teknik eğitim), belirli ticaretle ya da meslekle ilgili işlere kişileri
Kaynak: Meslekî eğitim
Eğitim tarihi, eğitimin dünyada zaman içinde izlediği yolu inceleyen bir bilim dalıdır. eğitim bilimlerinin bir dalı olarak eğitim
Kaynak: Eğitim tarihi
Geleneksel eğitim, Batı'da Orta Çağ 'daki Antik Yunan tarzında anlaşılan eğitim biçimidir. Her kültürde anlaşıldığı şekliyle bu eğitim
Kaynak: Geleneksel eğitim
Alternatif eğitim, geleneksel olmayan eğitim diye de bilinen eğitim. Öğretime geleneksel kamu veya özel okullardaki eğitimden farklı bir
Kaynak: Alternatif eğitim
Waldorf eğitim Rudolf Steiner den (1861–1925) kurulan eğitim teorisi. Bu eğitim teorisinin temeli Rudolf Steiner dende kurulan ruhani
Kaynak: Waldorf eğitim

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.