Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

absorbsiyon ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

absorbsiyon anlamı İng. absorbtion
Bir maddenin canlı organizma içerisine taşınması.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

absorbsiyon anlamı İng. absorption
Emilme.

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

absorbsiyon anlamı İng. absorbtion
Emilim.

"absorbsiyon" için örnek kullanımlar

Absorbsiyonun şiddeti frekans ın bir fonksiyonu olarak değişim gösterir ve bu değişim absorbsiyon spektrumudur. Absorbsiyon spectroskopisi
Kaynak: Absorpsiyon spektroskopisi
Beslenmeleri fotosentez , absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmaları ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile gerçekleşen protistlerin
Kaynak: Protistler
1- Emilim (absorbsiyon)2- Dağılım (distribüsyon)3- Metabolizma (biyotransformasyon)4- Eliminasyon (itrah veya atılım) 1- Emilim: İlacın
Kaynak: Farmakokinetik
Elektron mikroskobu, atomik absorbsiyon veya x-ray gibi diğer başka yöntemlerle de taşların yapısıyla ilgili bilgiler edinebiliriz.
Kaynak: Beton petrografisi
Temas yeterli kadar sürdürülürse, absorbsiyon kalıcıdır. Sonradan kazanılmış süper kuvvet ve uçma yeteneği. Rogue X-Men çizgi roman
Kaynak: Rogue
ABA'nın bu etkileri köklerin su absorbsiyon alanında artışa, yaprak alanında ise azalışa neden olarak, bitkide kuraklığa karşı avantaj
Kaynak: Absisik asit
Bir çözeltideki potasyum derişimi alev fotometresi , atomik absorbsiyon spektroskopisi , ICP veya iyon seçici elektrot larla tayin
Kaynak: Potasyum
Ultrason dalgasının yoğunluğu absorbsiyon, refleksiyon ve dağılmayla azalır. Doku absorbsiyonu ultrason dalgasının frekansının artmasıyla
Kaynak: Ultrason
Sütteki karbonhidrat lara karşı malabsorbsiyon , yani absorbsiyon bozukluğu olabilmektedir. Laktoz malabsorpsiyona kaide olarak yalnız
Kaynak: Laktoz
Farklı zincir yapılarına sahip olan nişasta türleri su absorbsiyon kapasitesinde ve pişirme sıcaklığında da farklılıklar gösterir.
Kaynak: Nişasta
Seyrek olarak sistemik absorbsiyon sonucu; baş dönmesi, terleme, kalp atışında düzensizlik, gözlerin ışığa karşı aşırı duyarlılığı, göz
Kaynak: Fenilefrin
Beslenmeleri fotosentez , absorbsiyon ya da fagositoz ile, çoğalmaları ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile gerçekleşen protistlerin
Kaynak: Mikroorganizma
Bor kimyası: Termik nötron absorbsiyon kesidi. B10 : 40.10 Barn B11 : 07.5 Barn Kristal yapısı : Tetragonal-Hekzagonal. Yoğunluğu. Kristalin : 2.33
Kaynak: Bor
Bu düşüklük, beta karoten lerin diyetle daha düşük alımına ve sigaranın absorbsiyon ve metabolizma üzerindeki etkisine bağlanmıştır.
Kaynak: Akciğer kanseri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.