Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ekstremite ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity Osm. ahruf Lat.extremitas: hudut Alm. Gliedmassen Fr. extrémité
Etraf ya da uç parçaları. Omurgasız hayvanlarda bölütlere (segment) bağlı olan ve belirli görevleri bulunan hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklar, kanatlar, duyargalar, ağız parçaları.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity
Uç kısımlar, canlılarda segmentlere bağlı olan ve belirli görevleri bulunan hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklar, kanatlar, duyargalar, ağız parçaları.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity Lat.extremitas Alm.Gliedmassen Fr.extremité
(Lât. extremitas = hudut): Etraf ya da etrafın uç parçaları; omurgasız hayvanlarda bölütlere bağlı olan ve belirli görevleri bulunan ve hareket edebilen çıkıntılar; bacaklar, kanatlar, duyargalar ve ağız parçaları gibi.

"ekstremite" için örnek kullanımlar

Çok tekrarlı az dirençli bol molalı yapılır, özellikle kalça ve alt ekstremite kaslarına ağrılık verilir.
Plenty of resistance is broken, long performance at a very repetitive, especially in the hip and lower extremity muscles are painful.
Kaynak: haberler.com
Üst ekstremite kemikleri insanda, humerus (pazu kemiği), antebrachium (radius ve ulna) (dirsek kemikleri), karpal kemikler (bilek kemikleri
Kaynak: Üst ekstremite kemikleri
Travmatoloji; üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartroz ve malunion lar, travmatoloji radyoloji si, cerrahi tedavi
Kaynak: Travmatoloji
İnfantil dönemde en sık yanaklarda olmak üzere, alın, skalp , boyun, ekstremite ekstansör yüzlerinde yerleşim gösteren sulantılı,
Kaynak: Atopik dermatit
Bu kompleks sendrom çoğul eklem kontraktürleri, az gelişmiş ve kontrakte kaslar, ekstremite deformiteleri ve bunun yanında duyunun sağlam
Kaynak: Artrogripozis
Bu herhangi bir organ Böbrek ,Kalp vs olabileceği gibi ekstremite ler (Kollar ve Bacaklar) de bu durumdan etkilenebilirler. Daha kolay
Kaynak: Vaskülit
sakroilit ve spondilit tutulum, öncelikle alt ekstremite eklemlerini tutan periferik oligoartrit , entesopati varlığı, ürogenital sistem
Kaynak: Spondiloartropati
bulgulara ek olarak servikal omurga anomalileri özellikle atlanto-aksiyel eklemde dislokasyon, katarakt, üst ekstremite kısalığı da saptanır.
Kaynak: Larsen sendromu
ile ekstremite ödemli, soluk, ağrılı bir hal alır ve bu duruma "beyaz/soluk, ağrılı iltihap" anlamına gelen "Phlegmasia alba dolens " denir.
Kaynak: Phlegmasia coerulea dolens
Bilgisayar çağının getirileriyle beraber el ve bilek ağrıları, en yaygın üst ekstremite şikayetlerinden biri haline gelmiştir.
Kaynak: El bileği
HOA'da kemik yapılarındaki değişiklikler daha çok ekstremite lerde bilateral ve simetrik olarak görülmektedir. Bu değişiklikler tübüler
Kaynak: Hipertrofik osteoartropati
Ek resimler: jpg | Alt ekstremite kemikleri. Image:Knee diagram. png | Diz şeması. Image:Gray258. png | Sağ bacak kemikleri Image:Gray259.
Kaynak: Kaval kemiği
jpg | Resim yazısı Alt ekstremite kemikleri | Resim2 Gray262. png | Resim yazısı2 Şekil 1 : Sağ fibulanın alt ekstremitesi. Medial görünüm
Kaynak: Fibula
karşı kullanılan ilaçlar teratojenik etki gösterip bebekte konjenital ekstremite(kol,bacak gibi uzuvlar) defektlerine neden olabilmektedir.
Kaynak: Konjenital
pdf Kompleks boşaltıcı fizyoterapinin alt ekstremite lenfödemi üzerine etkisi: pilot çalışma, Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2005; 16(3):95-
Kaynak: Lenf ödemi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2014 © Sözce hakları saklıdır.