Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ekstremite ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity Osm. ahruf Lat.extremitas: hudut Alm. Gliedmassen Fr. extrémité
Etraf ya da uç parçaları. Omurgasız hayvanlarda bölütlere (segment) bağlı olan ve belirli görevleri bulunan hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklar, kanatlar, duyargalar, ağız parçaları.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity
Uç kısımlar, canlılarda segmentlere bağlı olan ve belirli görevleri bulunan hareket edebilen uzantılar, kollar, bacaklar, kanatlar, duyargalar, ağız parçaları.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

ekstremite anlamı İng. extremity Lat.extremitas Alm.Gliedmassen Fr.extremité
(Lât. extremitas = hudut): Etraf ya da etrafın uç parçaları; omurgasız hayvanlarda bölütlere bağlı olan ve belirli görevleri bulunan ve hareket edebilen çıkıntılar; bacaklar, kanatlar, duyargalar ve ağız parçaları gibi.

"ekstremite" için örnek kullanımlar

Üst ekstremite kemikleri insanda, humerus (pazu kemiği), antebrachium (radius ve ulna) (dirsek kemikleri), karpal kemikler (bilek kemikleri
Kaynak: Üst ekstremite kemikleri
Travmatoloji; üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartroz ve malunion lar, travmatoloji radyoloji si, cerrahi tedavi
Kaynak: Travmatoloji
İnfantil dönemde en sık yanaklarda olmak üzere, alın, skalp , boyun, ekstremite ekstansör yüzlerinde yerleşim gösteren sulantılı,
Kaynak: Atopik dermatit
Bu kompleks sendrom çoğul eklem kontraktürleri, az gelişmiş ve kontrakte kaslar, ekstremite deformiteleri ve bunun yanında duyunun sağlam
Kaynak: Artrogripozis
Bu herhangi bir organ Böbrek ,Kalp vs olabileceği gibi ekstremite ler (Kollar ve Bacaklar) de bu durumdan etkilenebilirler. Daha kolay
Kaynak: Vaskülit
sakroilit ve spondilit tutulum, öncelikle alt ekstremite eklemlerini tutan periferik oligoartrit , entesopati varlığı, ürogenital sistem
Kaynak: Spondiloartropati
bulgulara ek olarak servikal omurga anomalileri özellikle atlanto-aksiyel eklemde dislokasyon, katarakt, üst ekstremite kısalığı da saptanır.
Kaynak: Larsen sendromu
ile ekstremite ödemli, soluk, ağrılı bir hal alır ve bu duruma "beyaz/soluk, ağrılı iltihap" anlamına gelen "Phlegmasia alba dolens " denir.
Kaynak: Phlegmasia coerulea dolens
Bilgisayar çağının getirileriyle beraber el ve bilek ağrıları, en yaygın üst ekstremite şikayetlerinden biri haline gelmiştir.
Kaynak: El bileği
HOA'da kemik yapılarındaki değişiklikler daha çok ekstremite lerde bilateral ve simetrik olarak görülmektedir. Bu değişiklikler tübüler
Kaynak: Hipertrofik osteoartropati
Ek resimler: jpg | Alt ekstremite kemikleri. Image:Knee diagram. png | Diz şeması. Image:Gray258. png | Sağ bacak kemikleri Image:Gray259.
Kaynak: Kaval kemiği
jpg | Resim yazısı Alt ekstremite kemikleri | Resim2 Gray262. png | Resim yazısı2 Şekil 1 : Sağ fibulanın alt ekstremitesi. Medial görünüm
Kaynak: Fibula
karşı kullanılan ilaçlar teratojenik etki gösterip bebekte konjenital ekstremite(kol,bacak gibi uzuvlar) defektlerine neden olabilmektedir.
Kaynak: Konjenital

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.