Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

emansipasyon ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

emansipasyon anlamı Fr.émancipation
Reşit olma, ergenlik § "Duhuliyenizde ister "emansipasyon" diye yazsın, ister yazmasın..." -Adalet Ağaoğlu, Ruh Üşümesi, 13

"emansipasyon" için örnek kullanımlar

Aynı seviyede olma durumu, eşitlik, yani emansipasyon”dan anlaşılan (kadın ve erkek gibi) toplumsal gruplar arasındaki yaşam
Kaynak: Feminizm
Birleşik Krallık 'taki Yahudiler 1858 'de gerçekleşen emansipasyon la Hıristiyan lık yemini etmeden tecrübeli tüccarlar olup serbest
Kaynak: Huts
verirdi ve akademik konular Macarca öğretilirdi Oberlander Yahudiliği emansipasyon öncesi klasik Alman Ortodoksluğuyla benzerlikler gösterir.
Kaynak: Oberland Yahudileri
alanlarını kapsamakta ve onların sorularına kadın hareketleri, özgürleşme (emansipasyon) ve feminizm bakış açısıyla yeniden ortaya koymaktadır.
Kaynak: Kadın
Aydınlanma ve emansipasyon, manipülasyonun farklı türlerine karşı yönelim içindedir. İstenilen bir değişiklikten bahsedilince, bu istek
Kaynak: Borsa
Ayrıca kadınların seçme hakkı ilk adımda tam olarak emansipasyon olarak görülmekteydi. Bu, sınıf lar arası sınırların çok geçmeden
Kaynak: Kadın hakları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.