Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

emisyon ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

emisyon anlamı
bakınız» çıkarım 2

Güncel Türkçe Sözlük

emisyon anlamı
is. 1. Çıkarma. 2. ekon. Sürüm.

Kimya Terimleri Sözlüğü

emisyon anlamı İng. emission Alm. Emission
Bir cismin ışın yayması olayı. Emisyon, atomlardaki elektronların, çekirdekteki nükleonların hareket ve yerleşimleri ile ilgili olabileceği gibi, moleküllerdeki atomların ve katılardaki iyon, atom veya moleküllerin periyodik hareketlerinden de kaynaklanabilir.

Türkçe - İngilizce

emisyon anlamı
isim
1) emission

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

emisyon anlamı Fr.émission
1. Sürüm: § "… bazı emisyon giderlerini sineye çekti." -Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 329. 2. Çıkarma.

emisyon eş anlamlısı

çıkarma
is. 1. Çıkarmak işi, emisyon: "Yağmazsa yağmasın. Biz onsuz da kışı çıkarmasını biliriz eninde sonunda." -N. Hikmet. 2. ask. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. 3. mat. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.
sürüm
is. tic. 1. Bir ticaret malının satılır olması, revaç: Bu malın sürümü yoktur. 2. ekon. Bir paranın geçer olması, tedavül: Bu para sürümden kaldırıldı. 3. ekon. Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme, emisyon. 4. Bir konuyla ilgili değişik metinlerden her biri, versiyon. 5. bl. Değişik biçim, versiyon.

"emisyon" için örnek kullanımlar

Tamamen hidrojen enerjisiyle çalışıyor. Emisyon oranı tamamen sıfır.
Totally trying to hydrogen energy. Emission rate is completely zero.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ve bu teknolojilerde tüm emisyon hacmine varıncaya kadar hepsi yapılıyor.
And this is all being done until it reaches the volume of all emission technologies.
Kaynak: ekonomi.haberturk.com
Avrupa Çelik Endüstrisi, emisyon oranı kararlarından endişeli.
The European steel industry, the emission rate decisions are concerned.
Kaynak: finans.milliyet.com.tr
Bunların yanı sıra emisyon salınımından 2.33 milyon ton azalma sağlandı.
2:33 million tons of emission as well as emission reduction achieved.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Bir ülkede, kâğıt para, tahvil ve bono , hisse senetleri gibi değerlerin ilk kez piyasa ya sürülmesine emisyon denir. Emisyon Hacmi
Kaynak: Emisyon
Pozitron emisyon tomografi (PET) fonksiyonel görüntüleme için kullanılan en yeni yöntem olup, bilgisayarlı tomografi ile brlikte
Kaynak: Pozitron emisyon tomografisi
İlk altı emisyon grubundaki banknotların tamamı ile Yedinci Emisyon Grubundaki banknotların bir kısmı değişik tarihlerde dolaşımdan
Kaynak: Türk lirası
Pozitron emisyon tomografisi , bir nükleer tıp görüntüleme tekniği. Pre-eklempsi , hamilelikte görülebilen tıbbi bir komplikasyon
Kaynak: PET
Stokes kayması; aynı elektronik geçişin emisyon(yayma) ve absopsiyon(soğurma) eğrilerinin maksimumlarının arasındaki (dalgaboyu veya
Kaynak: Stokes kayması
modeli kullanılarak yapılan CO 2 emisyon tahmin çalışmaları, CO 2 emisyonunun gelecek yıllarda da artmaya devam edeceğini göstermektedir 4 5.
Kaynak: Karbondioksitin jeolojik depolanması
Fiyatlar, mal ve hizmetlerle dolaşımdaki para miktarı arasındaki dengeye göre oluşur. Para miktarındaki artış (emisyon ), mal ve hizmet
Kaynak: Enflasyon
nükleer tıp yöntemleri, pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi , floroskopi ve X ışını kullanan diğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir.
Kaynak: Radyoloji
Çünkü, protokolün yürürlüğe girebilmesi için, onaylayan ülkelerin 1990'daki emisyon larının (atmosfere saldıkları karbon miktarının)
Kaynak: Kyoto Protokolü
Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon
Kaynak: Hibrit (otomobil)
ısınmanın temel sebeplerinden CO sub 2/sub ve sera gazlarından yıllık ortalama 80.000 ton karbon emisyon azalımı sağlayacağı hesaplanmaktadır.
Kaynak: Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali
1970 yılında Lamborghini Islero modelini ABD güvenlik ve emisyon kanunlarına uydurmak için yeniden tasarlamak zorunda kaldı.
Kaynak: Lamborghini Jarama
Saha emisyon mikroskobu: Metal veya yarı iletken lerin yüzey görüntülerinden kristal yapılarını incelemek için, saha emisyon mikroskopları
Kaynak: Mikroskop

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.