Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

âlem ne demek?

 - 11 sözlük, 15 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

âlem anlamı İng. kingdom Lat.regnum: dominyon Alm.Regnum Fr.régne
Canlıların sınıflandırılmasında sınıflandırmanın ilk basamağı için kullanılan terim. Canlılar âlemi, regnum.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

âlem anlamı
bakınız» Evren.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

alem anlamı İng. top-rafter Alm. Giebellähre Fr.épi de faitage
(Mimarlık) Minarelerde külâhın tepesine, camilerde de esas kubbenin en sivri yerine takılan madenden yapılmış tepelik.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

âlem anlamı Lat.regnum
Canlıların sınıflandırılmasında, sınıflandırmanın ilk basamağı, regnum.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

âlem anlamı İng. Kingdom Lat.regnun Alm.Tierreich Fr. Régne
(karşılık: regnum, Lât. regnun = dominyon): Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup sınıflandırmanın ilk basamağını meydana getirir. Böylece hayvanlar âlemi ve bitkiler âlemi olmak üzere iki büyük âlem vardır.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

alem anlamı İng. kingdom
Biyolojik sınıflandırmanın en üst sınırı.

Güncel Türkçe Sözlük

alem anlamı
is. 1. Bayrak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
âlem anlamı
is. (a:lem) 1. gök b. Evren. 2. Dünya, cihan: "İnsan âlemde, hayal ettiği müddetçe yaşar." -Y. K. Beyatlı. 3. Aynı konu ile ilgili kimseler. 4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü: "Geçen kışın tiyatro, cambazhane âlemlerini uzun uzun tasvir ediyordu." -O. C. Kaygılı. 5. Hayvan veya bitkilerin bütünü: Hayvanlar âlemi. 6. Durum ve şartlar: Evlilik âlemi. 7. zm. Herkes, başkaları: Bu yaptığından dolayı âleme rezil oldun. 8. OrTam, çevre: "Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı." -H. E. Adıvar. 9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey. 10. Farklı davranış içinde bulunan kimse. 11. mec. Eğlence: "O gün evde iki gün önceki araba âlemlerini düşünüyordu." -O. C. Kaygılı.

Kişi Adları Sözlüğü

Alem anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Bayrak, sancak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs.
Âlem anlamı Köken: Ar.
Söyleyiş: (a:lem) Cinsiyet: Erkek
Dünya, cihan.

Türkçe - İngilizce

alem anlamı
isim
1) realm
2) universe
3) riot
4) booze
5) world
6) kingdom
7) orgy
8) binge
9) bender
10) revel
11) junket
12) party
13) blast
14) whoopee
15) creation
16) spree
17) nature
18) state
19) revelry
20) buster
21) class of beings
22) condition
23) jollification
24) potations
25) rollicking time
26) potation
27) bat
28) carousal
29) bust
30) blind
31) entertainment
32) razzle-dazzle
33) booze-up
34) burst-up
35) blow-out

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

alem anlamı
Alem, minarenin tepesindeki ay yıldız

Diyarbakır

alem anlamı
Âlem, dünya, eğlence, herkes

Diyarbakır

alem anlamı
Eğlence

Çüngüş, Çermik Diyarbakır

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Alem anlamı
Kars ili, Digor ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

âlem eş anlamlısı

cihan
is. (ciha:nı) 1. gök b. Evren: "Yunus gibi yüzü kara, cihana gelmiş var mıdır?" -Yunus Emre. 2. Dünya: "Yurtta sulh, cihanda sulh." -Atatürk.
çevre
is. 1. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır." -O. Rifat. 2. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim." -A. Ağaoğlu. 3. Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti." -M. Yesari. 4. mec. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: Siyasi çevreler. Sanat çevresi. 5. mec. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir." -H. Taner. 6. db. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. 7. mat. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. 8. top. b. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.
dünya
is. (dünya:) 1. gök b. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun. 2. Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş." -H. C. Yalçın. 3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: Batı dünyası. Doğu dünyası. 4. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. 5. zm. Elgün, herkes. 6. mec. Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı." -Y. Z. Ortaç.
eğlence
is. 1. Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık." -F. R. Atay. 2. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir." -Ö. Seyfettin.
Evren
öz. is. (e'vren) Ankara iline bağlı ilçelerden biri.
evren
is. 1. gök b. Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır." -H. Taner. 2. Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum." -R. H. Karay. 3. hlk. Büyük yılan. 4. mec. Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı." -A. İlhan.
ortam
is. 1. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü: "Şu dehşet ortamının altında koskoca bir yalnızlar dünyası yatıyor." -A. Ağaoğlu. 2. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. 3. mec. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü: Sanat ortamı. Çalışma ortamı. 4. ruh b. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

"âlem" için örnek kullanımlar

Müslüm Babanın bu ani vefatı sonrası sanal alem müslüm baba diye inledi.
After the sudden death of your father's father Müslüm müslüm virtual world he moaned.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Havaya çıkarken dokunsan dengenin yiteceğini dünya alem bilir.
While the air touches the balance yiteceğini all the world knows.
Kaynak: pressturk.com
Bu anlattıklarımızın futbol dünyasının gerçekleri olduğunu cümle alem biliyor.
This is when what all the world knows the truth of football.
Kaynak: haber.rotahaber.com
Adam paylaşımı, saha dağlımı, ileri çıkışı, geriye dönüşü hepsi ayrı alem.
Adam sharing, Distribution of field, high output, all separate orgy irreversible.
Kaynak: yeniasya.com.tr
Dört boyutlu âlem, terimi Neo-spiritüalizm de kullanılan bir terim olup, üç boyutlu alem in dünyalarında ruhsal tekamül lerini tamamlamış
Kaynak: Dört boyutlu âlem

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.