Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eşitlik ne demek?

 - 11 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı Fr. ex-ceque
Takımların ya da teklerin, yarışma sonucunda herhangi bir biçimde eşit olmaları.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı İng. equality Osm. müsavat Lat.aequalitas Alm.Gleichheit Fr.égalité
Değer, yaş, hak, ödev vb. lerinde eşit olma. Toplumsal eşitlik: Yasalarla tanınmış hak ve yükümlülüklerde bütün yurttaşların eşit olması, özdeşliği. siyasal eşitlik: Yurdun yönetimine katılma haklarında (seçme ve seçilme) bütün yurttaşların eşit olması. fırsat eşitliği: Bireylere toplumsal yaşamın her alanında (eğitim, kültür, ekonomi vb.) kendilerini geliştirebilmeleri için eşit olanaklar sağlanması. Eşitlik ilkesini gerçekleştirme isteği türlü derecelerde olabilir: Ahlaksal bir gereklilik olarak insanlara eşit kişisel haklar tanımaktan, bireyleri mekanik bir biçimde her yönden eşit kılmaya değin uzanabilir.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı İng. equality, identity Osm. müsavat Alm. Gleichheit, Identïtaet Fr. égalité, identité
Eşitlik iminin iki terimden oluşturduğu tarndeyim: a = b. || Anl. özdeşlik.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı İng. equality Osm. müsavat Lat.aequalitas Alm.Gleicheit Fr. égalité
Eşit olma durumu.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

eşitlik anlamı Osm. müsavat Fr. égalité
(matematik)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı İng. equality Osm. müsavat Fr. égalités
Üzerinde aynı işlemi uygulama.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

eşitlik anlamı İng. equality Osm. müsavat Fr. égalité
Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı Osm. müsavat
Düşüncenin yeterince, belli oranda anlatımı. (Sözcükler belli orandan az olursa özlenme: [es. t. icaz]; çok olursa uzatı: [es. t. itnab, iksar] denir.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

eşitlik anlamı İng. equation Osm. muadelet
Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bakınız» denklem.

Güncel Türkçe Sözlük

eşitlik, -ği anlamı
is. 1. İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet: "Böyle bir eşitlik, ehliyeti olan herkesin en yüksek makamlara çıkabilmesi demek." -C. Meriç. 2. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu. 3. top. b. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu: "Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır." -S. Birsel.

Türkçe - İngilizce

eşitlik anlamı
isim
1) equality
2) equation
3) parity
4) equivalence
5) par
6) equalization
7) evenness
8) equivalent
sıfat
1) egalitarianism

eşitlik eş anlamlısı

denklik
is. Denk olma durumu, eşitlik, müsavat, akreditasyon.
muadelet
is. (mua:delet) esk. Eşitlik, denklik, eş değerlik.
müsavat
is. (müsa:va:tı) esk. Eşitlik, denklik: "Hürriyet, müsavat diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar." -H. R. Gürpınar.

"eşitlik" için örnek kullanımlar

dakikada eşitlik sayısına çok yaklaştı ancak direğe takıldı.
equality, but it was very close to the number of minutes the pole is installed.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyreğin sonunda ise skorda eşitlik vardı.
At the end of the third quarter had scores were passed baskets of mutual equality.
Kaynak: tr.eurosport.com
Galatasaray uefa Avrupa ligi schalkekarşısında tur atlaması durumunda eşitlik sağlanacak.
Galatasaray UEFA Europa League round jump schalkekarşısında to be provided in case of equality.
Kaynak: habergazete.com
2003'te İş Kanunu'nu AB'ye uygun yapmak için 5'inci maddeye ilk defa eşitlik ilkesi konuldu.
2003 Labor Law Article 5 for the first time to make the EU the principle of equality was appropriate.
Kaynak: aksam.com.tr
Eşitlikçilik ve egaliteryanizm her sosyal ve politik alanda eşitlik isteyen egaliter yani eşit(lik)çi düşünce biçimi. Çağdaş bağlamda
Kaynak: Eşitlikçilik
Eşitlik eki veya eşitlik hâl eki; Türkçede sözcüklere eşitlik, benzerlik, birliktelik gibi anlamlar katan bir çekim eki . - ce
Kaynak: Eşitlik eki
1 İki maç sonucunda eşitlik olduğundan oynanan üçüncü playoff maçında Feyenoord, Servette'yi 3–1 yenip tur atladı. Birinci Tur
Kaynak: 1962-63 Şampiyon Kulüpler Kupası
Sol liberteryenizm, bireysel özgürlük , eşitlik ve sosyal adaletin bir arada olması gerektiğini savunan siyasi bir görüştür.
Kaynak: Sol liberteryenizm
Matematiksel çözümlemede Euler özdeşliği olarak adlandırılan ve Leonhard Euler tarafından bulunan eşitlik : e^ i pi + 1 0, ,!
Kaynak: Euler özdeşliği
Halkın amacı ülkede eşitlik,adalet ve özgürlük getirmek. Ancak Bahreyn Yönetimi buna izin vermemiş ve şiddet ile ayaklanmayı bastırmaya
Kaynak: 2011-2012 Bahreyn Ayaklanması
Das Unbehagen der Geschlechter” (cinsiyetlerin huzursuzluğu) kitabının yazarı Judith Butler 'ın öncülüğünde eşitlik feminizmi üzerine
Kaynak: Postmodern feminizm
Liberal milliyetçilik; özgürlük, hoşgörü, eşitlik ve bireysel hakların diğer bir deyişle liberal değerlerin milliyetçilik ile harmanlandığı
Kaynak: Liberal milliyetçilik
Aşağıdaki eşitlik De Morgan eşitliğidir. değil (P ve Q) (değil P) veya (değil Q) değil (P veya Q) (değil P) ve (değil Q) Matematiksel
Kaynak: De Morgan yasası
Çıkış kaynağı; gençlik birlikleri ve kuşaklararası eşitlik yoluyla savaşılan ephebiphobia , erişkincilik ve yaş ayrımcılığı gibi
Kaynak: Gençlik hakları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.