Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

eşmek ne demek?

 - 5 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

eşmek anlamı
Askerin bir yerden bir yere ya da savaşa gitmesi.

Divanü Lügati't-Türk

eşmek anlamı
eşmek; taşmak; (at hakkında) yorga yürümek

Güncel Türkçe Sözlük

eşmek, -er anlamı
(I) (-i) 1. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz kazmak: "Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın. / Üşüyorsan eşiver mangalı, eş, eş de ısın." -M. A. Ersoy. 2. mec. Araştırmak, incelemek.
eşmek, -er anlamı
(II) (nsz) At hızlı gitmek.

Türkçe - İngilizce

eşmek anlamı
fiil
1) blow
2) fan
3) set
4) fan out
5) breathe
6) whiffle

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

eşmek anlamı
Hareket etmek, yola çıkmak.

*Bozdoğan -Aydın
*Buca -İzmir
-Manisa ve çevresi
*Lapseki -Çanakkale
-İstanbul
-Gaziantep

eşmek anlamı
İp bükmek.

*Merzifon -Amasya
*Ahlat -Bitlis

eşmek anlamı
Coşmak.

Kozağaç *Gölhisar -Burdur

eşmek anlamı
Su dolu çukur: Bizim tavuklar eşmekten su içtiler.

Dallıca *Nazilli -Aydın

eşmek anlamı
Toplanmış bir şeyi dağıtmak.

*Kurşunlu -Çankırı

eşmek anlamı
< ET eşmek: eşmek; kazmak
eşmek anlamı
Eşmek, kazmak

Artvin Yusufeli Uşhum köyü

eşmek eş anlamlısı

araştırmak
(-i) 1. Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek: Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım. 2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak: "Birkaç adam gönder ve durumu araştırsınlar." -İ. O. Anar. 3. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak: "Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak." -Anayasa.
incelemek
(-i) Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek: "Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler." -S. Birsel.

"eşmek" için örnek kullanımlar

Kemirgenlerin yuvasını eşmek için ciklaq denen kazma aleti kullanılır ve kökler Eskimo dondurması da denen akutaq (anllelget mouse akutaq
Kaynak: Ugnarat neqait
Eşme sözcüğü eşmek fiil kökünden gelir, Türkçe bir sözcüktür. Eğer buradan geliyorsa çeşme, bizim bölgede bu sözcük hala eşme olarak
Kaynak: Köseler, Gümüşhacıköy

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.