Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

etimolojik ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

etimolojik anlamı
sf. (l ince okunur) Köken bilimsel: "Soho kelimesinin etimolojik anlamını merak ettim." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

etimolojik anlamı
sıfat
1) etymologic

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

etimolojik anlamı Fr.étymologique
Köken bilimi ile ilgili: § "Bundan başka kurultayda Türk dilinin etimolojik noktadan indo-européen dillerle ve başka dillerle münasebeti hakkında bir konferans vermek isteyenlerin hazırlayacaklarını kurultayın açılmasından en az beş gün önce..." -Ruşen Eşref Ünaydın, C. IV, 26. § "Lisancılar bunlara "fonetik esas" , "etimolojik esas" diyorlar." -Peyami Safa, Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca,, 109.

"etimolojik" için örnek kullanımlar

Genel ve kanıtlanmış ses değişim kurallarına göre açıklanamayan biçim değişimleri etimolojik açıdan geçersizdir ya da en azından şüphe ile
Kaynak: Köken bilimi
Kökenbilimsel sözlük veya etimolojik sözlük, verilen sözcükleri kökenbilim (etimoloji) açısından inceleyen sözlüktür. Sözcüklerin
Kaynak: Kökenbilimsel sözlük
Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Bu inanç sistemi tüm evren in sahibinin
Kaynak: Tektanrıcılık
Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Birçok antik din, geleneksel tanrıların
Kaynak: Çoktanrıcılık
Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe ye "düşünce yi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama
Kaynak: Diyalog
Terimin etimolojik kökeni eski Yunanca'da “canavar tümör” anlamına gelen bir terimdir. Teratom her üç gelişme hücresi katmanını (ektoderm
Kaynak: Teratom
Kvass ya da kvas (Rusça Квас), kelimesinin etimolojik kökeni eski doğu slav dilinde "maya" anlamına gelen "квасъ, kvasŭ, kelimesine dayanır
Kaynak: Kvas
Bağpınar,Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan yerleşim yeri, bir bölgenin adı olarak kayıtlara geçmektedir Kötür etimolojik olarak bu bölgedeki
Kaynak: Bağpınar, Tercan
Demarşi, etimolojik köken bakımından Latince demarchia sözcüğüne dayalıdır. Demarchia, eski Yunan medeniyetinde bir şehirin yönetimi
Kaynak: Demarşi
O halde monarşi, etimolojik olarak, “tek kişinin yönetimi” anlamına gelmektedir. Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle 18.
Kaynak: Parlamenter monarşi
Hat trick kelimesi etimolojik olarak Viktorya Dönemi 'ne kadar gider. Kelime o dönemdeki sihirbazıların şapkalarından üç adet tavşan
Kaynak: Hat trick
Kelimenin etimolojik kökeni "ülke birimi" anlamına gelen Latince canto kelimesidir. Kantonal yapı aşağıdaki ülkelerde bulunur:
Kaynak: Kanton
Kelime nin etimolojik yapısana bakacak olursak müdür ya da yönetici anlamında kullanıldığı gibi bu kelime lerden farklı olarak bir işi
Kaynak: İdareci
Porselen sözcüğü, etimolojik açıdan Ortaçağ İtalyanca sındaki porcellana'dan gelir. Kabuğundan sedef elde edilen, parlak beyaz deniz
Kaynak: Porselen

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.