Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fark ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

fark anlamı İng. spread
1. Menkul değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. 2. Kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

fark anlamı Fr. différence
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

fark anlamı
is. 1. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans: "Aralarında sekiz, on yaş fark bulunmasına rağmen, iki akran gibiydiler." -R. N. Güntekin. 2. man. Ayrım. 3. mat. Çıkarma işleminin sonucu.

Türkçe - İngilizce

fark anlamı
isim
1) difference
2) gap
3) distinction
4) differentiation
5) variation
6) disparity
7) odds
8) distinctness
9) contradistinction
10) cachet

fark eş anlamlısı

ayrım
is. 1. Ayırma işi, tefrik: Kuvvetler ayrımı. 2. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark: "Bu arada silinen ayrımlar ve ayrımcıklar, bulanıklığı iyiden iyiye artırıyor." -T. Uyar. 3. Alt bölüm. 4. man. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. 5. Ayrılma noktası: Yol ayrımı. 6. sin. ve TV Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü.
başkalık
is. Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik: "Seninle aramda öyle bir başkalık var ki bu başkalık ateşle suyun arasında yok." -N. F. Kısakürek.
nüans
is. 1. Ayırtı: "Ellerini ve kollarını hiç kullanmaya lüzum duymadan nüanslarını sesiyle vererek oynadı." -H. Taner. 2. İnce ayrım.

"fark" için örnek kullanımlar

"Fark"ını Yara Yapıp Taşıyanların Baba'sı ve Cemal Reşit Rey.
"Difference" switch to make the wound and Cemal Resit Rey Baba'sı carriers.
Kaynak: bianet.org
Osmanlı 'petrolü' fark edemedi, bizler de 'krom'u anlayamıyoruz.
Ottoman 'oil' failed to notice that we too 'chrome to not understand.
Kaynak: hurriyet.com.tr
önceki haber · sonraki haber · G.Saray Mersin'e teslim, Kara Kartal fark attı.
previous article next article · · Galatasaray delivered in Mersin, Black Eagle took notice.
Kaynak: fotomac.com.tr
Türkiye ile Bundesliga arasındaki fark dün ortaya çıktı.
The difference between Turkey and the Bundesliga emerged yesterday.
Kaynak: fanatik.com.tr
Matematik te fark işleci bir ƒ(x) işlev ini farklı bir ƒ(x + b) - ƒ(x + a) işlevine eşler. İleri fark işleci: Delta f(x)f(x+1)-f(x),
Kaynak: Fark işleci
Sonlu fark, f(x + b) − f(x + a) matematiksel ifadesidir. Sonlu fark, b − a ile bölündüğünde ise sonuç Newton katsayısı olur. Sonlu fark,
Kaynak: Sonlu fark
Bir elektrik alanı içindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da tarif edilir: Potensiyel V frac int vec F ,(ds) q
Kaynak: Gerilim (elektrik)
Alt tür, en az bir morfolojik karakter bakımından fark eden ve coğrafi olarak sınırlandırılmış yerel populasyonlardır . Alt tür botanik te
Kaynak: Alt tür
Tekstil Giyim piyasasında fark yaratacak şekilde, temel giyim ihtiyacı olan ürünlerde müşterinin beğenisine hitap edecek yeni ürünlerin
Kaynak: Stilistlik
Tümleşik matematik te binom dönüşümü bir dizinin ileri fark larını hesaplamaya yarayan bir dizi dönüşümü dür. Kavram, binom dönüşümünün
Kaynak: Binom dönüşümü
Aralarındaki fark 2 olan asal sayı lara ikiz asal sayılar denir. (örneğin 3 ve 5, 5 ve 7, 11 ve 13 .. ikiz asallardır. arasındaki fark da zaten
Kaynak: İkiz asallar sanısı
devrelerinde , devrenin açık olduğu ve devreden elektrik akımı çekilmediği durumda devredeki kaynağın iki kutbu arasındaki potansiyel fark a denir.
Kaynak: Elektromotor kuvvet
Kırık, Fay olarak da bilinir, kıvrılmalar sonucu oluşan kırılmalarda gözde fark edilebilecek ölçüde bir kayma bir yer değiştirme meydana
Kaynak: Fay
İran Seferi sonunda Türkmenler le savaşmanın anlamsız olduğunun fark edilmesi ve kardeş kavgasına son vermek üzere Osmanlı Devleti ile
Kaynak: Amasya Antlaşması
çeşididir ve genellikle kan burun deliklerinden dışarı drene olduğunda fark edilir. Anterior (en yaygın) ve posterior ( daha az yaygın,
Kaynak: Epistaksis
Aradaki temel fark, günlükleme özelliğinin eklenmiş olmasıdır. Böylece, herhangi bir sistem çökmesi esnasında, geri kurtarma zamanı
Kaynak: Ext3

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.