Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fıtrat ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

fıtrat anlamı
is. esk. Yaradılış, hilkat.

fıtrat eş anlamlısı

hilkat
is. esk. Yaradılış, fıtrat.
yaradılış
is. 1. Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet: "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o." -A. İlhan. 2. Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat: "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından." -M. Ş. Esendal.

"fıtrat" için örnek kullanımlar

Üstad onları, fıtrat ve kabiliyetlerine göre hizmet alanlarında istihdam etmiş.
Master them, according to the abilities of creation and service areas have employed.
Kaynak: risalehaber.com
Bu noktada fıtrat ve aklın gücü ne kadardır?
What is the power of creation and the mind at this point?
Kaynak: haberler.com
İnsanı asli yaratılış çizgisine getirmek ve fıtrat üzere yoluna devam etmesini sağlamaktır.
Essential to the creation of man and of creation line to continue to provide the path.
Kaynak: memleket.com.tr
Yani Kur'ân ve Sünnete göre kadının yeri en güzel şekilde fıtrat programına göre belirlenmiştir.
So, according to the Qur'an and the Sunnah of creation programs are based on the position of women in the best way.
Kaynak: sentezhaber.com
Fıtrat, İslam dininde bir kavram, özellikle tasavvuf ta önemli bir yer tutar. türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir.
Kaynak: Fıtrat
The Newyork Times” tarafından bir tür “üstün-balanslı fıtrat” olarak tarif edilen Millan'ın ticaret ve köpekler ile olan başarısında ki
Kaynak: Cesar Millan
İslâmî ahlâkın aşamalı düzenlemesindeki temel kaynak, Müslümanların, fıtrat denilen ve insana Allâh'ın irâdesini ayırdetme gücünü veren
Kaynak: Dinde etik
Kuran 'da Hanif kelimesi: Allah'ın doğasına (fıtrat Allah). O bütün insanları yaratandır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur.
Kaynak: Hanif
tabii çevrede her şeyi kendi kendine öğrenen bir kahra­manı kurgulamak suretiyle düşünce sis­temini fıtrat kavramına dayandırmak is­temiştir.
Kaynak: İbn-i Tufeyl

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.