Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Fibonacci ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

Fibonacci anlamı İng. Fibonacci Alm. Fibonacci Fr. Fibonacci Az. Fibonaçi
1170-1250. Leonardo Fibonacci, Pisa'nın Leonardo'su. İtalyan cebircisi, sayılar teorisi uzmanı. Arapların sayı sistemini Avrupa'ya taşıyan adam.

"Fibonacci" için örnek kullanımlar

Altında gece yaşanan geri çekilmenin devam etmesi halinde Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1588 noktası destek olarak belirlenebilir.
If it continues its withdrawal from the night under the Fibonacci retracement level of 1588 points, which can be determined as a support.
Kaynak: ekoayrinti.com
Bu bağlamda 144 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %161,8 düzeltme noktası olan 1548 desteği dikkatle takip edilmelidir.
In this context, the 144-day simple moving average, as well as fix point of 161.8% fibonacci support 1548 should be carefully monitored.
Kaynak: haberyurdum.com
Burada karnabaharın, her bir sayının kendisinden önceki iki sayının toplamı olduğunu gösteren ve fibonacci dizisi olarak adlandırılan makematik yapısının görüldüğü söyleniyor.
Here, cauliflower, showing each number is the sum of the preceding two numbers and the Fibonacci series called makematik structure is said to be seen.
Kaynak: bbc.co.uk
Bugün için önemli bir veri açıklaması beklenmezken altın, hem 100 saatlik ortalaması hem de Fibonacci düzeltme seviyesi olan 1578 noktasından destek alabilirse 1586 direncine doğru bir hareket deneyebilir.
Today, gold is not expected to release important data, as well as the Fibonacci retracement level from the average of 100 hours of support could take over from the 1578 to try a move towards 1586 resistance.
Kaynak: ekoayrinti.com
Leonardo Fibonacci, (Pisalı Leonardo, Leonardo Pisano d. 1170, ö. 1250), yaygın olarak ismiyle Fibonacci diye anılan, orta çağın en
Kaynak: Leonardo Fibonacci
Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar
Kaynak: Fibonacci dizisi
Fibonacci Sayıları ve Altın Oran : Fibonacci sayıları (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181,
Kaynak: Altın oran
Abruzzi iki cinayet ve iki de cinayete teşebbüsten suçlu bulunarak hapse atıldı. Otto Fibonacci Abruzzi aleyhinde tanıklık etti.
Kaynak: John Abruzzi
Bu iş için en sık kullanılan algoritma türleri doğrusal denklik üreteçleri , gecikmeli Fibonacci üreteçleri , doğrusal geribeslemeli
Kaynak: Sözderastlantısal sayı üreteci
Fibonacci Arap rakam sistemini Avrupa 'ya tanıtmış ve yaygınlaşmasına ön ayak olmuş, ve bugün Fibonacci sayıları olarak anılan sayı
Kaynak: Bilim
Versions of the Chinese remainder theorem were also known to Brahmagupta (7th century), and appear in Fibonacci 's Liber Abaci (1202).
Kaynak: Çin kalan teoremi
Ayrıca bakınız : Fibonacci dizisi Kepler üçgeni Leonardo Fibonacci Gümüş oran Kaynakça : Dış bağlantılar: Category:Golden rectangle | Altın
Kaynak: Altın dikdörtgen
Bu alandaki ilgi odağı canlıların yapısındaki Fibonacci numaralarının varlığını, Fibonacci filotaksisini anlamaktır. Örnek biçimlendirme
Kaynak: Alan Turing
Matematikte : Fibonacci dizisi nin sekizinci elemanı. Diğerler : Skandiyum un atom numarası 21'dir. Kategori:Tam sayılar.
Kaynak: 21 (sayı)
Fibonacci dizisi için Cassini and Catalan identities Catalan sabiti Catalan sayısı Catalan problemi Catalan–Mersenne sayısı /Catalan'ın
Kaynak: Eugène Charles Catalan
teoremi - İkiz asallar sanısı - Cebirin temel teoremi - Aritmetiğin temel teoremi - Dört renk teoremi - Zorn önsavı - Fibonacci dizisi
Kaynak: Matematik
Fibonacci Serisi f(1)1 f(2)1 olmak üzere "f(x)f(x-1)+f(x-2)" Kaynaklar : Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: bir Ebedi Gökçe Belik,
Kaynak: Kendine göndergeli önerme

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.