Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

folklorik ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

folklorik anlamı
sf. (l ince okunur) Halk bilimi ile ilgili.

Türkçe - İngilizce

folklorik anlamı
folkloric

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

folklorik anlamı Fr.folklorique
Halk bilimi ile ilgili: § "Artık giyilmeyen üçetek şalvarla folklorik ava çıkmak…" -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar-Çok Uzak Fazla Yakın, 443. § "Kaldı ki, bu tür metafizik inançlara yalnızca folklorik ögeler olarak bakan Viki için iyileşmek, yalnızca ilaçla gerçekleşebilecek bir durumdu." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 160. § "Korkuluk gibi gübre ve köy kokan folklorik bir ayrıntı bir yana "madencilik" denen zanaattan toplumumuz haberdar değildi." -Orhan Pamuk, Kara Kitap, 16.

"folklorik" için örnek kullanımlar

Bunu folklorik veya turistik bir öge olarak mı değerlendirdiler?
Have you discussed as an element of folkloric or tourist?
Kaynak: birgun.net
Ama dünyaya artık folklorik olanı göstererek daha fazla gidecek bir yer yok.
But by showing the world what is now more folk do not have a place to go.
Kaynak: sabah.com.tr
Etnik tema; çocuklarının giyiminde folklorik desenleri kullanmayı seven annelere hitap ediyor.
Ethnic theme; children's clothing appeals to mothers who use folk patterns.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Onların gözünde din ulusal kültürün bir unsuru, toplumda bir renk ve folklorik bir öğedir.
An element of national culture in the eyes of their religion, society and folklore of a color element.
Kaynak: haber7.com
Bu folklorik zombiler doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan
Kaynak: Zombi
si: Urban Legend, veya Urban Myth) modern çağın kulaktan kulağa yayılan doğruluğu şüphe götürür, uydurma folklorik hikâyelerine verilen addır
Kaynak: Şehir efsanesi
Bunların başlıcaları folklorik dans lar, müzik ve tiyatro dur. Bu doğrultuda kimileri daha çok kendi kültürleri içerisinde kalırken,
Kaynak: Avrupa'da Türk sanatçılar
İlk başından beri grup kendisini metal müzik ve folklorik müzikle harmanlanmıi altyapıyı paganist ve folklorik hikâyelerle süslemeyi
Kaynak: Elvenking
Düğünlerde folklorik esintiler kısmen de olsa görülür. Çermiğin geçim kaynağı özellikle yurtdışında çalışanların yolladığı dövizler,
Kaynak: Çermik
Bu arada kuzeyde Frisler , Anglosakson lar, Franklar güneyde ise Saksonlar la Bayuvarlar karakteristik ve folklorik yapılara
Kaynak: Almanlar
Bar, Erzurum ve yöresinde oynanan folklorik özellikteki halk oyunlarının genel adıdır. Bu özelliğinden dolayı bar kelimesi bilinen sözlük
Kaynak: Erzurum barı
Pek çok halk türküsünün ve popüler kültüre ait parçaların soyutlamaları esere folklorik özellikler olarak yansımaktadır. Bölümler
Kaynak: 4 Şehir
Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk halk oyunları
Kaynak: Türk halk oyunları
yy ortalarında Fransa 'nın Provence bölgesinde ortaya çıkan ve “Valto” olarak adlandırılan folklorik bir danstır. Hatta İngiltere
Kaynak: Vals
İskandinav destanlarının ve kuzey mitolojisinin etkisinde kalıp, albümlerindeki şarkı sözlerini ve folklorik melodilerini buna göre
Kaynak: Windir
Türkiye'nin kültürel ve folklorik değerlerini koruma ve yaşatma görevi olan TRT'nin uğraş alanlarından biri de Türk Halk Oyunlarını
Kaynak: Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması
Eserlerinde doğu ve batı ezgilerini folklorik ve sufi ezgilerin içinde sentezleyerek dünya çapında beğeni kazanmıştır. Bugüne kadar, dünyaca
Kaynak: Ömer Faruk Tekbilek
Romanya mitolojisi zaman içinde daha folklorik bir hâl almış ve çok detaylı, gelişmiş bir folklor yaratmıştır. Zaman içinde bu folklorun
Kaynak: Romanya mitolojisi
Doğu Karadeniz yöresinin folklorik özelliklerini taşır,yerleşimi 4 ayrı mahalleden oluşan köyün Merkezde kırgeriş orta mahalle, kuzeyde
Kaynak: Kırgeriş, Kürtün

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.