Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

genel gaz denklemi ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

genel gaz denklemi anlamı İng. general gas equation Osm. ideal gaz muadelesi Alm. Gesetz von der idealen Gas Fr. équation géneérale de gaz
gazların nitelik ve nicelikleri arasındaki genel bağlantıları bir araya toplayan PV=nRT eşitliğiyle gösterilen denklem. (Burada P: basınç, V : oylum, n : mol sayısı, R : gaz durganı ve T : sıcaklık'tır.)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.