Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gezgin ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

gezgin anlamı
sf. Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

Kişi Adları Sözlüğü

Gezgin anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Çok gezen, çok gezi yapan kimse.

Türkçe - İngilizce

gezgin anlamı
isim
1) traveler
2) wanderer
3) voyager
4) widely traveled
5) passenger
6) traveller

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gezgin anlamı
Çok gezen (kimse).

Körküler *Yalvaç -Isparta
Bereketli *Tavas -Denizli
*Kurşunlu -Çankırı
*Akyazı ve çevresi -Kocaeli
*İskilip -Çorum
*Lice -Diyarbakır
-Maraş ve çevresi
*Lüleburgaz -Kırklareli
*Bodrum -Muğla

gezgin anlamı
Seyyar satıcı

Tahtacı -Isparta

gezgin anlamı
1.bakınız» gezeğen(I). 2.bakınız» gezekçi(II). 3. Uykuda gezen (kimse).

gezgin eş anlamlısı

gezici
sf. 1. Gezgin: Gezici esnaf. 2. Halka yardım amacıyla hizmet götüren.
gezmek
(nsz) 1. Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek: "Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu." -O. C. Kaygılı. 2. Bir yerde dolaşmak, yürümek: "Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi." -S. F. Abasıyanık. 3. Gitmek, başvurmak. 4. Bulunmak: Şapkam burada ne geziyor? 5. (-i) Bir yeri görüp incelemek. 6. Hasta ayağa kalkmak: Oğlum iyileşti, yavaş yavaş gezmeye başladı. 7. Herhangi bir biçimde gezinmek: Bu giysiyle gezemem. 8. (-i) Bir yerde gezi yapmak: Geçen yaz Batı Anadolu'yu gezdik.
gezmen
sf. Gezgin: "Doğrusu tarihçiler, ... özellikle de İstanbul'a gelen gezmenler, Uludağ'ın İstanbul'dan kolayca görüldüğüne inanmışlardır." -S. Birsel.
görmek
(-i) 1. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek: "Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm." -A. Gündüz. 2. Anlamak, kavramak, sezmek: "Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin." -R. E. Ünaydın. 3. Yanına gidip konuşmak: Bugün müdürü göreceğim. 4. Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek. 5. Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak: "Hangi memlekete gitsek resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük." -F. R. Atay. 6. Yapmak, etmek: İş görmek. Masraf görmek. 7. (-den, -i) Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak. 8. (-den) Almak: Birinden ders görmek. 9. (nsz) Bir şeye erişmek: Cebi para görmek. Yardım görmek. 10. Çok değer vermek: Gözü yalnız parayı görüyor. 11. (nsz) Bir işleme uğramak: Teftiş görmek. Tedavi görmek. 12. (nsz) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak: Ev güneş görüyor. 13. Ziyaret etmek. 14. Karşılaşmak, rastlaşmak. 15. (-le) Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak: Körler parmaklarıyla görürler. 16. (nsz) Sahne olmak, geçirmek: Bu ova çok savaş gördü. 17. Saymak, herhangi bir şey gibi görmek. 18. Gezmek: Ankara'yı gördün mü? 19. tkz. Vermek: "Baba hiç param yok, biraz görsen beni, dediği sabahı minnetle anımsar, Ali Bey..." -N. Meriç. 20. sp. Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.
seyyah
is. (seyya:hı) esk. Gezgin, turist: "Seyyah olup şu âlemi gezerim / Bir dost bulamadım gün akşam oldu." -Pir Sultan Abdal.
tanımak
(-i) 1. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak: "Zarfın üstündeki yazıyı hemen tanıdı." -H. E. Adıvar. 2. Daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunmak, bilmek: "Onu bir de eski polisler tanır." -S. F. Abasıyanık. 3. Bir kimse veya şeyle ilgili, doğru ve tam bilgisi bulunmak: "Sincapları yakından tanırım." -A. Haşim. 4. Bilip ayırmak, seçmek, ayırt etmek. 5. huk. Varlığını kabul etmek. 6. Boyun eğmek, yargısına uymak, saymak. 7. Sorumlu bilmek: Ben arkadaşını tanımam, alacağımı senden isterim. 8. Bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek: Ona borcunu ödemesi için üç günlük bir süre tanıdım.

"gezgin" için örnek kullanımlar

Gezgin aktiftir, Gezgin çevrecidir, Gezgin paylaşımcıdır.
Traveler active, Traveler environmentalist, Guest paylaşımcıdır.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Beden hep yıkıma uğrayacağından ruh da hep bir gezgin olacaktır.
As your body is the spirit that has always been a traveler I always will be destroyed.
Kaynak: haber7.com
Gezgin ekibimizin uğradığı Sigiriya heybetiyle sizi büyüleyecek.200mt.
Traveler team suffered büyüleyecek.200mt you to the grandeur of Sigiriya.
Kaynak: kanalturk.com.tr
Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi'nde Bursa için anlamlı bir sözü vardır.
The famous traveler Evliya Celebi travels sense to have a saying in Bursa.
Kaynak: bursahakimiyet.com.tr
"Pausanias (Gezgin)", MS 2. yüzyılın sonlarında yaşamış ünlü Yunan gezgin ve coğrafyacı. Roma imparatorlarından Antoninus Pius (MS 138-
Kaynak: Pausanias (coğrafyacı)
24 Mart 1905), Fransız yazar ve gezgin . Verne, Hugo Gernsback ve H. G. Wells ile genellikle "Bilim kurgunun babası" olarak
Kaynak: Jules Verne
Paul Cézanne (19 Ocak 1839 - 22 Ekim 1906 ), Fransız post-empresyonist ressam ve gezgin . Modern sanat ın gelişmesine yaptığı
Kaynak: Paul Cézanne
Sofistler, MÖ 5. yüzyıl da para karşılığında felsefe öğreten gezgin felsefecilerdir. Özellikle Atina 'da çağın önde gelen bilgeleri var
Kaynak: Sofistler
yüzyılda yaşamış olan İslam coğrafyacı , gezgin ve bir tür masālek (lit. " "güzergahlar") edebiyatının kurucusudur. Persapolis 'te doğdu.
Kaynak: İstahrî
Michael Palin (d. 5 Mayıs 1943 , Sheffield, İngiltere ) İngiliz aktör , yazar ve dünya gezgin i. Helen Gibbons ile 1966 yılından beri
Kaynak: Michael Palin
Niccolò de' Conti (1385–1469) Chioggia doğumlu Venedik li tüccar ve gezgin. 15. yüzyılda Hindistan , Güneydoğu Asya ve Güney Çin 'i
Kaynak: Niccolò de' Conti
Austen Henry Layard (5 Mart 1817 – 5 Mart 1894 ) bir Britanyalı gezgin, arkeolog, çivi yazısı uzmanı, sanat tarihçisi, teknik ressam,
Kaynak: Austen Henry Layard
Félix Marie Charles Texier 1802 Versailles'de doğdu, 1871 Paris'de öldü; Fransız mimar, arkeolog ve gezgin. Paris Güzel Sanatlar Yüksek
Kaynak: Charles Texier
Mehmet Yaşin, gurme , gezgin, yazar . Yaşamı: Yaşin 1950 yılında Ankara 'da doğdu, sosyoloji eğitiminin ardından 1970 'li yıllarda
Kaynak: Mehmet Yaşin
Hasan Çelebi, 17. yüzyıl da yaşamış, IV. Murat 'ın sarayında da dört yıl görev yapmış olan gezgin . İstanbul , Bursa , tüm Anadolu, Rumeli
Kaynak: Hasan Çelebi
Hernando de Soto (1496/1497–1542), İspanyol gezgin . Mississippi Irmağı 'nı geçen ilk Avrupa lı olarak tanınmaktadır de Soto ABD'nin
Kaynak: Hernando de Soto

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.