Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

göğe ne demek?

 - 3 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

göğe anlamı
Yirmi altı çift kürekle çekilen eski savaş gemilerinin bir türü.

Tarama Sözlüğü

göğe anlamı
Altı mavna, üstü kalyon olan ve yirmi altı çift kürekle çekilen eski bir harp gemisi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

göğe anlamı
Tavuk, horoz ve kuşların başlarında bulunan yuvarlak tüy yığını.

*Divriği -Sivas

göğe anlamı
Kaba ve hafif taş.

Emirler *Balâ -Ank

"göğe" için örnek kullanımlar

İtfaiye ekiplerinin göğe yükselen alevlere müdahalesi devam ediyor.
Continue the intervention of firefighters flames rising into the sky.
Kaynak: haberler.com
Dünya yıldızı, yere göğe sığdırılmayan Drogba penaltı kaçırdı.
World star, squeezed into the sky where Drogba missed a penalty.
Kaynak: kirikhan.net
Başkan babamızın önlenemeyen yükselişi gibi yere göğe sığmıyorlar!
President of the ground to the sky, such as the rise of unavoidable sığmıyorlar father!
Kaynak: evrensel.net
Gece yarıları ıslak seccadeler üzerinde göğe yükseltildi yakarışlar.
Raised to the sky cries late at night on a wet rugs.
Kaynak: sentezhaber.com
Kiştey - Türk ve Altay mitolojisinde baştan çıkarıcı, ayartıcı Tanrıça. Ülgen 'e kurban sunmak için göğe çıkarken kamı yolundan alıkoymaya
Kaynak: Kiştey
Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir.
Kaynak: Pura Han
Angeloloji, hiyerarşik sistemde melek leri, mesaj getiren yaratıkları, göğe ait yaratıkları ve güçleri ve onların düzenlerini araştıran bir
Kaynak: Angeloloji
San Francisco, Kaliforniya şehir bayrağı, göğe doğru yükselen bir huma kuşu nu betimler ve şehrin 1906 San Francisco Depremi 'nden beri
Kaynak: San Francisco şehir bayrağı
Arda - Tolkien 'in kurgusal Orta Dünya evreninde dünya ve çevresindeki yakın göğe (yıldızlı göğe) verilen isim, geniş anlamda "dünya".
Kaynak: Arda
türetilmiş olup merdiven anlamına gelmektedir İslam inancında, Muhammed 'in göğe yükselişini ifade etmek üzere kullanılan bir terim hâline gelmiştir.
Kaynak: Miraç
Şaman inancına göre göğe çıkmak isteyen kişi bu yaydan göğe çıkmalıdır. Ayrıca bakınız : Gezegensel zincir Gök katları Esîr Yaşam ağacı
Kaynak: Yükseliş yayı
Yerde ses hızı göğe oranla daha yüksek değerdedir. Yerden yükseldikçe hava sıcaklığı düşer. Deniz seviyesinden 11 km yüksekliğe kadar
Kaynak: Mach sayısı
her gun okyanus tan cikip, kanatlı dört at ın çektiği parlak arabasıyla göğe yükselir; ruzgarlari, yildizlari ve sabah yildizini yaratmiştir.
Kaynak: Aurora (mitoloji)
Şahab, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an 'da, yeryüzünü dinlemek için göğe yaklaşan cin lere Allah tarafından gönderilen yakıcı bir ışık
Kaynak: Şahab
Luka İncili Vaftizci Yahya 'nın doğumundan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan yaklaşık 35 yılı kapsar. M.S. 60'lı yıllarda yazıldığı
Kaynak: Luka İncili
Çağlar geçtikçe, Valar tarafından göğe yıldızlar yerleştirilmiş ve küçük çapta değişikliklerle gelişmiştir. İkinci Çağ 'ın sonundaki
Kaynak: Arda (Orta Dünya)
tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya 'nın (Yahya Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa 'nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar.
Kaynak: Yuhanna İncili
İlyas göğe yükselirken onun ruhundan pay istediğine, İlyas'ın yükselmesiyle birlikte, düşen cübbesini alarak, bu güce eriştiğine inanılır.
Kaynak: Elyesa
Bu günün İsa'nın ölüp tekrar dirilerek göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh 'un Havari lerin üzerine çöktüğü gün olduğuna inanılır
Kaynak: Hamsin Yortusu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.