Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gözlem ne demek?

 - 14 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede Fr. observation
1- Bir olayı, bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay, gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işi. 2- İzleme ve inceleme sonucu elde edilen ölçü, puan ya da derece biçimindeki değerlere verilen ad. 3- Bir kimsenin ya da bir kümenin etkinliğini belli bir süre gözlemek ve bu süre içinde ortaya çıkan davranışları bir yere yazmak işlemi.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede Alm. Beobachtung Fr. observation
Bir nesne ya da bir olayın, niteliklerini bilmek amacı ile, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. // Gözlem bütün deney bilimlerinin başlıca dayanağıdır, ama eleştirilmeden geçerli olamaz; çünkü en kesin gözlem bile a. eksiksiz yapılamaz; b. varsayımlara dayanır.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. rasad, müşahede Alm. Bepbachtung Fr.observation
Bir gökcismini ya da olayını çıplak gözle ya da bir araçla izleyerek görülen değerleri sapTama işlemi.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation
 Bir olayın veya olgunun niteliklerini açıklamak amacıyla, her türlü belirtinin planlı bir biçimde izlenmesi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede Alm. Beobachtung Fr. observation
Doğa olaylarının işleyiş yasalarını bulmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların ilk basamağı; olayların oluşum ve yürüyüşünü kimi gereçler yardımıyla izleme ve izlenimleri sapTama.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede
Belirli bir konu ya da gerçeği anlamak için onun kendiliğinden ortaya çıkan türlü belirtilerini izleme ve görgül olarak veri toplama işi.

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. rasat Fr. observation
gökbilim: Bir gökcisim ya da olayını çıplak gözle, kimi araçlarla izleyerek görülen değerleri sapTama işi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı Osm. müşahade Fr. observation
Bir yazı ya da yapıtı, yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. Bu, gerçekçi yazının roman, öykü vb. yapıtlarında sanat yönünden çok önemli saydığı bir eylemdir. Olayların, kişilerin gözle görülmesi yeterli sayılmaz. Gözlemin Tam olabilmesi için olayın başlangıcıyla olayı gerektiren koşulları ve bu koşullar altında nasıl geliştiğini, varılan sonucu inceleyerek saptamak gerekmektedir.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede
Kendiliğinden oluşan ya da koşulları bilinçli olarak oluşturulan olayları belirdikleri sırada dizgeli ve amaçlı bir biçimde inceleme.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation
Olayların, belirlenen sırada, düzenli, amaçlı olarak incelenmesi.

Güncel Türkçe Sözlük

gözlem anlamı
is. 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır." -S. Birsel. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. 3. gök b. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır. 4. ed. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. 5. fel. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

Kimya Terimleri Sözlüğü

gözlem anlamı İng. observation Osm. müşahede Alm. Beobachtung Fr. observation
1.Olayların bilimsel olarak incelenmesindeki ilk basamak. 2.Olayların oluşum ve gelişimini gözle ya da bir cihazla izleme ve izlenimleri kayıt etme.

Kişi Adları Sözlüğü

Gözlem anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede. 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede. 3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek

Türkçe - İngilizce

gözlem anlamı
isim
1) observation
2) investigation

gözlem eş anlamlısı

müşahede
is. (müşa:hede) 1. Görme. 2. Gözlem: "Bu hastalığın gösterdiği çeşitli araz üzerindeki sayısız müşahedelerim bana bir nevi pratik ihtisas temin etmişti." -R. N. Güntekin.
rasat
is. gök b. Gözlem: "Türkler Belgrat'a yaklaştıkları zaman evvelki keşif ve rasat merkezi olmak üzere Havale kalesini inşa etmişlerdi." -F. R. Atay.

"gözlem" için örnek kullanımlar

İhalesi yapılan gözlem istasyonunun yapılacağı arsada belirlendi.
Tender plot of the observations were made ​​station.
Kaynak: haberler.com
Demirtaş'ın, bir gün boyunca gözlem altında tutulacağı ifade edildi.
Demirtas, be kept under observation for a day were expressed.
Kaynak: haber.mynet.com
Bu gözlem, Geophysical Resarch Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı.
This observation was published in the scientific journal Geophysical Resarch Letters,.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Öğrencilerimiz çok hafif derecede yaralı. Gözlem altında bulunduruluyorlar.
Our students are very slightly injured. Bulunduruluyorlar under observation.
Kaynak: haber.mynet.com
Bilim sel gözlem, canlı veya cansız varlıkları herhangi bir bilgiye ulaşmak amacıyla, belirli takip metodları ve kayıt yöntemlerini
Kaynak: Gözlem
Nitel gözlem, ölçü araçları kullanılmadan, nedir sorusuna duyu organları yla cevap verebilen gözlem biçimidir. İndikatör lerde kullanılır.
Kaynak: Nitel gözlem
Rasat gözlem, hane ise ev anlamına gelir. Uzaydaki her çeşit değişikliği gözlemlemek, veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler.
Kaynak: Gözlemevi
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı (TR-KHY), 1973 yılından beri Türkiye genelinde işletilen sismolojik gözlem ağı Günümüzde, 5902
Kaynak: Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı
Bilim veya ilim fizik i ve doğa l evren in yapısının ve hareket lerinin birtakım yöntem ler (deney , düşünce ve/veya gözlem ler)
Kaynak: Bilim
Ancak Dünya Güneş'in etrafında dönerken gözlem noktamız sürekli değiştiği için Güneş'in görünür dönüş ü ekvatorda yaklaşık 28 gün
Kaynak: Güneş
Bilimde kuram veya teori; bir olgu nun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklamasıdır.
Kaynak: Kuram
Doğa tarihi, hayvan ları ve bitki leri inceleyen, deney den çok gözlem e dayalı bir bilim dalı Bu bilimle uğraşanlara doğa tarihçisi ya da
Kaynak: Doğa tarihi
Geometrik ortalama, birim değerlerinin (gözlem sonuçlarının) birbirleriyle çarpımlarının, n birim sayısı olmak üzere, N'inci dereceden
Kaynak: Geometrik ortalama
Ortaçağda şehirlerde yabancılar gözlem altında ve hususi mahallerde yaşamak zorundaydılar. Yahudiler gibi gruplar kamusal haklardan mahrum
Kaynak: Getto
Radyo teleskoplar elektromanyetik tayfın radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak
Kaynak: Radyo teleskoplar
Yedikule Zindanları (veya gözlem kalesi görünümünde olduğundan Yedikule Hisarı), İstanbul 'un ve Türkiye 'nin en eski açık hava
Kaynak: Yedikule Zindanları
Kavuşum, gökbilim de bir gözlem noktasından bakıldığında iki ya da daha çok sayıda gök cisminin gökyüzünde birbirlerine yakın konuma gelmesi
Kaynak: Kavuşum
HMS Raglan, Birinci Dünya Savaşı 'nda Kraliyet Donanması 'nın sahip olduğu bir abercrombie sınıfı gözlem gemisiydi. Tasarımı
Kaynak: HMS Raglan
Yorum bir bilgi ya da gözlem e dayanan sözlü ya da yazılı ifade dir. Kişisel bakış açısı: Düşünce açılımı bağlamında yorum, olayın bireysel
Kaynak: Yorum

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.