Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

güzel sanatlar ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

güzel sanatlar anlamı Osm. Sanayii nefise Fr. Beaux - arts
Edebiyat, müzik, rakıs, heykelcilik ve mimarlık sanatlarının ortak adı.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

güzel sanatlar anlamı
bakınız» yoğrumlu sanatlar.

BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü

güzel sanatlar anlamı İng. fine arts Osm. fünunu nefise Fr.beaux arts
Uygulamalı olmayıp yalnızca estetik yönden değerlendirilmesi gereken sanat yapıtları.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

güzel sanatlar anlamı Osm. sanayi-i nefise Fr. beaux-arts
Yazın, müzik, resim, heykel, mimarlık gibi, insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar. (Klasik anlayışa göre bu sanatlar beştir: müzik, resim, heykel, mimarlık, yazın.)

Güncel Türkçe Sözlük

güzel sanatlar anlamı
ç. is. Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar.

Türkçe - İngilizce

güzel sanatlar anlamı
isim
1) fine arts

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.