Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

halk bilimi ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

halk bilimi anlamı
is. Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat.

"halk bilimi" için örnek kullanımlar

Adayların alacakları derslere de "Türk halk bilimi ve geleneksel Türk el sanatları" ile "Türkiye'nin flora ve faunası, doğa tarihi" eklendi.
Candidates are also classes receivables "Turkish folklore and traditional Turkish handicrafts" and "Turkey's flora and fauna, natural history," added.
Kaynak: haber.mynet.com

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.