Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hemoliz ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. hemolysis
Alyuvarların zar bütünüğünün çeşitli nedenlerle bozulması veya yıkılması sonucu hemoglobinin dışarı çıkmasına verilen ad. Hipotonik %0.35 NaCl çözeltide alyuvarlar su alarak hemolize olur.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. hemolysis
Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ve hemaglobinlerinin açığa çıkması.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

hemoliz anlamı Fr. hémolyse, hematolise
(biyoloji)

BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. hemolysis
bakınız» hemolizis.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. hemolysis
Eritrositlerin eriyerek yapılarındaki hemoglobinin açığa çıkması, eritrositlerin erimesi.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. haemolysis Alm. Haemolyse Fr. hémolyse haima, lysis
(Yun. haima=kan, Yun.lysis = gevşeme) Daha az yoğun bir orTamda, alyuvarların sitoplazmasının eriyerek göze zarı dışına çıkması olayı.

Kimya Terimleri Sözlüğü

hemoliz anlamı İng. hemolysis, hematolysis
Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobini serbest bırakarak bozunması.

"hemoliz" için örnek kullanımlar

Eritrosit membranında hücrenin in vitro komplemana bağımlı hemoliz için duyarlı hale gelmesine neden olan bir bozukluk söz konusudur.
Kaynak: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
Hemoliz özellikleri Alfa hemoliz : Tamamlanmamış hemolizdir. Koloni çevresinde yeşil renkte hemoliz zonu görülür. Tam bir hemoliz
Kaynak: Streptokok
Mikroskobik pıhtılardan geçen kırmızı kan hücreleri , zarlarına zarar veren ve damar içi hemoliz ile hücrelerde bölünmeye yol açan kayma
Kaynak: Trombotik trombositopenik purpura
Özellikle Gram-pozitif bakteri lere karşı çok etkilidir, ama bakterilerin ölümüne yol açtığı konsantrasyonun altında hemoliz e yol açtığı
Kaynak: Gramisidin
Kan transfüzyonu için alıcının ve vericinin kan grubunun Rh faktörü yönünden uygun olmayan kan nakli yapıldığında eritrosit lerin hemoliz
Kaynak: Kan
besiyerleri geliştirilmiştir. Hemoglobin i tam olarak hemoliz ettiğinden kanlı agar besiyerindeki kolonilerin etrafında temiz ve berrak zon oluşturur.
Kaynak: Pseudomonas aeruginosa
Hayvan hücresinin patlamasına hemoliz denir. Canlı bir hücre, konsantrasyonu hücre sitoplazmik konsantrasyonundan daha yüksek hipertonik
Kaynak: Osmoz
Bunun sonucunda endotel hasarı ve hemoliz ile karakterize olaylar başlar. Endotel hasarı sistemik pıhtılaşma aktivasyonuna neden olur.
Kaynak: Dissemine intravasküler koagülasyon
Bu hastalara günde 800 IU E vitamini verildiğinde üç ay içinde hemoliz in azaldığı ve eritrositlerin yaşama müddetinin uzadığı kati olarak
Kaynak: E vitamini
morfolojisi, büyüme özellikleri (aerobik veya anaerobik büyüme, hemoliz şekilleri gibi) ve boyama ile daha ayrıntılı olarak karakterize edilebilir.
Kaynak: Bakteri
agranülositoz, anemi, hemoliz, susama, trombositopeni, kilo alma ya da kaybetme, hepatik disfonksiyon, hiponatremi gibi yan etkiler görülebilir.
Kaynak: Ketoprofen
Karbonhidratlardan asit oluşturur, fakat gaz meydana getirmezler ve hemolitiktirler; kanlı agarda ß-hemoliz şekillendirirler.
Kaynak: Listeriosis
ateş, anemi , sarılık , hepatosplenomegali , intravaskuler hemoliz , hemoglobinüri , mukozalarda hiperemi gibi semptomlar dikkat çekmektedir
Kaynak: Theileriosis
ateş, anemi, sarılık, hepato-splenomegali, intravaskuler hemoliz, hemoglobinüri, mukozalarda hiperemi gibi semptomlar özellikle dikkat çeker.
Kaynak: Babesiosis
Deneysel olarak 0.75 ile 1 µg aralığındaki zehir dozu 1 ml at eritrositinin tamamını hemoliz edebilir. Aktikoagulaz : Laticauda
Kaynak: Kara kuşaklı deniz yılanı
Program bittikten sonra tüp yerinden alınır ve kanın hemoliz olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir problem yoksa tüpün dışı güzelce
Kaynak: Billurubin Neonetal
Diğer klinik bulgular şunlardır: karın ağrısı, nefes alma ve yutkunma da zorluk, ptozis, hemoliz, hipotansiyon şeklindedir. Rabdomiyoliz
Kaynak: Kahverengi yılan

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.