Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

heterojen ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

heterojen anlamı İng. heterogeneous, heterogenous Fr. hétérogène
Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

heterojen anlamı İng. heterogenous Alm. heterogen Fr.hétérogène
(Yun. heteros: diğer; genos: soy) Değişik karakterlere ya da yapıya sahip olan.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

heterojen anlamı
bakınız» ayrışık

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

heterojen anlamı
bakınız» çokyapımlı.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

heterojen anlamı İng. heterogeneous
Değişik karakterlere veya yapılara sahip olma.

Güncel Türkçe Sözlük

heterojen anlamı
sf. kim. Ayrışık.

Kimya Terimleri Sözlüğü

heterojen anlamı İng. heterogeneous, heterogene Alm.Heterogen, ungleichartig Fr. hétérogéne
Kolloidal, emisyonlar, süspansiyonlar gibi çok fazlı olma hali, homojenin tersi.

Türkçe - İngilizce

heterojen anlamı
sıfat
1) heterogeneous

heterojen eş anlamlısı

ayrışık
sf. 1. Ayrışmış olan. 2. Ayrı türden, çeşit çeşit, muhtelif, heterojen. 3. kim. Birbirlerine çok fazla benzer özellikler taşımayan parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk, ayrı cinsten, heterojen.

"heterojen" için örnek kullanımlar

Kadınların hakları ve ilgi alanlarını konu alan heterojen konseptin belirleyicisi kadındır. Kadın ve erkek arasındaki toplumsal
Kaynak: Feminizm
Protistler (Protista, bazen Protoctista), ayrışık (heterojen) bir canlı grubudur ve hayvan , bitki ya da mantar olarak
Kaynak: Protistler
Eğer kullanılan katalizör heterojen bir katalizör ise , (bir parça nikel, platin, paladiyum) yani çözelti içerisinde heterojen olarak
Kaynak: Hidrojenasyon
Nesne Modeli heterojen bir ortamda dağılmış nesnelerin nasıl tanımlanabileceğini belirler. Referans Modeli ise nesneler arası
Kaynak: CORBA
Evrimsel açıdan bakıldığında SRa ve SRb'ler Mira'lara oranla daha heterojen bir grup oluşturmaktadır ve kütleleri belli bir aralığa
Kaynak: Yarıdüzenli değişenler
Küme sarmal ve eliptiklerin heterojen bir karışımıdır. 2004'den itibaren kümenin sarmallarının dikdörtgen şeklinde uzayan bir hat boyunca
Kaynak: Başak kümesi
Yani bir fazın diğer faz içerisinde dağılmasıyla elde edilen heterojen karışımdır. Kategori:Heterojen karışımlar. frr:Suspensjoon
Kaynak: Süspansiyon (kimya)
sakroiliak eklemler ve omurgayı, ayrıca bu eklemlerin dışındaki organları da tutabilen, heterojen türde özellik gösteren romatolojik hastalıklardır.
Kaynak: Spondiloartropati
Özellikle heterojen programlama teknikleriyle GPGPU ve diğer platformlar arası işbirliği sağlanıp çok daha etkin programlar
Kaynak: GPGPU
News diye de anılır. 1979 senesinden beri kullanılmaka olan usenet dünyanın en eski yaygın ve heterojen grup iletişim sistemlerinden
Kaynak: Usenet
Ayrıca heterojen katı karışımlarının kristalin bileşenlerin çokluğunu belirlemek için kullanılabilir. Toz difraksiyonu ayrıca kristalin
Kaynak: X-ışını kırınımı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.