Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

homojen ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

homojen anlamı İng. homogen
Bir karışımın benzer karakter veya yapıya sahip olma durumu.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

homojen anlamı İng. homogenous
Benzer karakterlere veya yapıya sahip olan.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

homojen anlamı İng. homogenous Alm. Homogen Fr. homogène
(Yun. homos: aynı; genos: ırk) Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

homojen anlamı
bakınız» bağdaşık

Güncel Türkçe Sözlük

homojen anlamı
sf. 1. Bağdaşık. 2. mat. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

Kimya Terimleri Sözlüğü

homojen anlamı İng. homogeneous, homogene Osm. mütecanis Alm. homogen Fr. homogéne
Tamamının aynı yapıda olma, yeksenak olma hali, heterojenin zıttı.

Türkçe - İngilizce

homojen anlamı
sıfat
1) homogeneous
2) indiscrete
3) intimate

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

homojen anlamı Fr.homogène
1. Bağdaşık:§ "Çünkü bizde gençlik diye bir homojen yığının varlığına..." -Peyami Safa, Eğitim, Gençlik, Üniversite, 203. § "Homojenlikten, bu tür bütünlükten uzak bir âlem" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 30. 2. Bütün terimleri aynı derecede olan (çok terimli).

homojen eş anlamlısı

bağdaşık
sf. Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen.

"homojen" için örnek kullanımlar

Bu durum pek çok şeyi olduğu gibi dili de etkilemiştir, ulus devletlerin homojen politikaları her şeyi olduğu gibi dili de tekilleştirir.
This situation has also affected the language as well as a lot of things, as is everything in the language of the policies of nation-states tekilleştirir homogeneous.
Kaynak: blog.radikal.com.tr
Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.
Kaynak: Homojen karışım
Mineral doğal şekilde oluşan, homojen , belirli kimya sal bileşime sahip inorganik kristal leşmiş katı bir madde dir. Buna göre
Kaynak: Mineral
Penning tuzakları homojen bir statik manyetik alan ve mekansal olarak homojen olmayan statik elektrik alanını kullanarak yüklü parçacıkların
Kaynak: Penning tuzağı
Homojen örnekleri ayırmak ve onları tür düzeyinde taksonlar içine yerleştirmektir. Tür düzeyindeki fenotipe uygun homojen örnekler için
Kaynak: Fenon
Alaşım, bir metal element in en az bir başka element (metal , ametal ) ile homojen karışım ıdır. Elde edilen malzeme yine metal
Kaynak: Alaşım
Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına
Kaynak: Çözelti
Yansıma, homojen bir ortam içerisinde dalgaların yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön ve doğrultu değiştirip geldiği ortama geri dönmesi
Kaynak: Yansıma
Green fonksiyonlari matematikte homojen olmayan diferansiyel denklemlerin, istenen sınır koşulları altında çözülmesinde kullanılan bir
Kaynak: Green fonksiyonları
Kolloid, bir homojen görünümlü heterojen karışımdır. 1861 'de İskoçyalı bilimci Thomas Graham , değişik maddelerin parşömen zarından
Kaynak: Kolloid
Matematik 'te, Struve fonksiyonları mathbf H_alpha(x),non-homojen y(x) 'ın çözümü Struve fonksiyonları 'dır Bessel diferansiyel denklemi
Kaynak: Struve fonksiyonu
Lommel diferansiyel denklemi Bessel diferansiyel denklemi 'nin homojen olmayan formudur: z^2 frac d^2y dz^2 + z frac dy dz + (z^2 - u^2)
Kaynak: Lommel fonksiyonu
Boya tabancası, boyanın yüzeye uygulanması sırasında homojen bir yayılma ve görsel efekt oluşturmak için kullanılan prensipte görevi ;
Kaynak: Boya tabancası
Doğada mevcut kommunitelerin saptanmasında kullanılan, çevresel faktörler yönünden homojen özelliğe sahip örnekleme alanlarının en küçüğü,
Kaynak: Kuadrat
Big Bang modeli, homojen olan evrenin geçmişte bugünküne nazaran daha da homojen bir yapıda olduğunu varsayar. Kanıtı, yayılan kozmik
Kaynak: Büyük Patlama
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Örneklemeler: Karışımlara örnek olarak; toprak, hava, içme, süt, ayran, tunç,
Kaynak: Karışım
Genellikle wikt:saydam | saydam ve wikt:homojen | homojen bir kitle oluşturur. Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim,
Kaynak: Sitoplazma

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.