Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hücre zarı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

hücre zarı anlamı İng. cell membrane, plasma membrane Alm.Zellmembran, Zellhaut, Plasmamembran, Plasmalemma Fr. membrane cellulaire, membrane plasmatique, plasmalemme
(Yun. kytos: hücre; plasma: şekil; lemma: deri) Sitoplâzmayi çevreleyen, 75-80 A° kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler hâlinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri hâlinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı. Organellerin etrafını çevreleyen zar ise mitokondri zarı, Golgi zarı gibi organellerin adıyla anılır. Plâzma zarı, sitoplâzmik zar, membran, biyomembran, biyolojik zar, plâzmalemma.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

hücre zarı anlamı İng. cell membrane, plasma membrane
Hücreleri çevreleyen, yarı geçirgen fosfolipit, protein ve karbonhidratlar içeren iki sıralı tabaka durmunda zar, plazma zarı, plazmalemma, sitoplazmik zar.

BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

hücre zarı anlamı Lat.plasmalemma
(Anatomi) Hücreleri dıştan kesintisiz çevreleyen, metabolik olaylarda görev alan ve elektron mikroskobunda üç katman hâlinde gözlenen ünit membran yapısında zarsel organellerden biri, plazmalemma. Hücreleri dış orTamdan ayıran bir yapı özellğinde olan hücre zarında diğer zarlardan farklı olarak kolesterol miktarı fazladır.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

hücre zarı anlamı İng. cell membrane
Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 ºA kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbonhidratlardan oluşan, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı, plazma zarı, plazmalemma.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.