Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

anekdot ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

anekdot anlamı
is. Hikâyecik: "O, şimdi kulaktan kulağa aktarılan anekdotları, nefis ve veciz esprileri ile anılageliyor." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

anekdot anlamı
isim
1) anecdote

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

anekdot anlamı Fr.anecdote
Hikâyecik, fıkra: § "Edebiyat dünyamızın genel havasını bence çok güzel veren bir anekdot bu."-Adalet Ağaoğlu, Sen türkiye'ninEn Güzel Kazasısın, 147. § "Bütün turistlere her zaman aynı satırlarda eklediği yerel ve uluslar arası anekdotlarla kadını güldürdü, onun istediği yerlerde fotoğraflarını çekti." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 18. § "Kronolojik malumat mı ararsınız, anekdotlar mı?" -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 392.

anekdot eş anlamlısı

hikâyecik
is. Kısa veya özlü anlatımı olan hikâye, fıkra, anekdot: "Bu iki hikâyecik üzerinde zerre kadar edebî münakaşalara girişmemişlerdi." -O. C. Kaygılı.

"anekdot" için örnek kullanımlar

Gregg emekliliğinde yayınladığı anılarında bir anekdot aktardı.
Gregg said that an anecdote in his memoirs published in basic pension.
Kaynak: sabah.com.tr
hikâye ise ili genç şairin yaşamlarına dair efsunlu bir anekdot.
the province of the young poet's life story, an anecdote enchanted.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Yaptığımız gezide gönüllülerimizle oradaki durumu paylaşacak pek çok anekdot yaşadık.
We had so many anecdotes to share our trip status of volunteers there.
Kaynak: haberdar.com
Ya da anlatmak istediğiniz bir anekdot var mı?
Do you have an anecdote or you want to tell?
Kaynak: haberdiyarbakir.com
Kaynayan kurbağa, yaşarken kaynayan bir kurbağa yı anlatan yaygın bir anekdot tur. Anekdotun temel dayanağı olan iddia, kurbağanın
Kaynak: Kaynayan kurbağa
Yurttaş'ın anı, anekdot ve düşüncelerini içeren düzyazıları Yeni Asır gazetesinde "Cumartesi Sohbeti" adı altında yayımlanıyor.
Kaynak: Hüseyin Yurttaş
Öneri büyük ölçüde organ nakli sonrası, alıcının yeni alışkanlıklar veya anılar geliştirdiğine dair anekdot niteliğindeki bildirimlere
Kaynak: Hücresel bellek
(Old Black Cat, Rocks on the Road). Leica fotoğraf makineleri toplamaya başladığı bir anekdot olarak anlatılır. Ayrıca akustik ve
Kaynak: Ian Anderson
Ayrıca bu olayla ilgili olarak diğer bir anekdot ise, o dönemde halkın Atatürk'e olan sevgisini temsil eden heykelleri yaptırılıyordu.
Kaynak: Yahya Kaptan
Kinik bir aydınlıktan yoksun olmayan mizah dolu romanları çoğu kez bir dizi anekdot izlenimi bırakır. En önemli yapıtları sayılan Különös
Kaynak: Kálmán Mikszáth
Tarihinden anekdot lar : Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 numaralı Ticaret Sicili'ne sahip şirketi olan Sabuncuzade M. Şakir ve Mahdumu Müessesatı
Kaynak: Hacı Şakir
Öküz Mehmet Paşa ile ilgili bir anekdot: Çevresindekilerce gizliden gizliye "Öküz" olarak adlandırılmış olan Mehmet Paşa'nın komuta ettiği ve
Kaynak: Öküz Kara Mehmed Paşa
Evliya Çelebi balyemez kelimesinin Türkçe asıllı olduğunu göstermek için bir anekdot verir. Çelebi, 1663 yılında yapılan Uyvar muhasarası
Kaynak: Balyemez
Önsöz: Bu anekdot kitabın temel izleğini oluşturur. Daha sonra yazarın eline 1880'lerin sonunda Londra 'da dinamitli eylemler yapıldığı
Kaynak: The Secret Agent
insan formuna dönüştüğü zaman, Greta Garbo 'nun "bana hayvanımı geri verin" dediği söylenir Aynı anekdot Marlene Dietrich 'e de atfedilmiştir
Kaynak: Güzel ile Hayvan (film)
Bu anekdot Osmanlı 'nın daha ilk yüzyılında ulaştığı zenginlik derecesini ispatlaması bakımından önemlidir. Evrenos ailesinin Osmanlı
Kaynak: Gazi Evrenos Bey
Bu tutumu ve mizacını açığa vuran çok sayıda anekdot bulunmaktadır. Buna tam çelişkili olarak şairliği, engin kültürlülüğü, zarif kişiliği
Kaynak: Mehmed Sait Halet Efendi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.