Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

içsel ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

içsel anlamı İng. intrinsic Osm. intrinsek Alm. eigentlich Fr.intrinsèque
Yapısal olarak içinde var olan, dışardan gelmeyen özellik.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

içsel anlamı İng. endegenous
Değeri model içinde belirlenen, modelin çözüm değerini veren şey.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

içsel anlamı Fr. lyrique
1. Eski Yunan edebiyatında lir denen bir sazın eşliğinde söylenen. 2. Çok etkili, coşkun, gönle dokunan ve genellikle kişisel duygulan dile getiren (yazın).

Güncel Türkçe Sözlük

içsel anlamı
sf. İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî: "Sızlatıcı bir içsel acıyı da dile getirir şair." -S. İleri.

Türkçe - İngilizce

içsel anlamı
internal

"içsel" için örnek kullanımlar

Yani en içsel, masum, korunmaya muhtaç duruşlardan birisi.
So the inner, innocent, someone stops in need of protection.
Kaynak: sabah.com.tr
Ama Simone'nin tercihlerinin en keskin ortak noktası o bahsettiğim içsel korkudur.
But Simone's preferences, he mentioned the most common point of a sharp inner fear.
Kaynak: ajansspor.com
Soyuta ve deneyselliğe içsel yönelişim bariz bir şekilde hissediliyor çalışmalarımda.
Internal orientation of abstraction and experimentation in my work becomes even more obvious.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Herkes kendi içsel durumuna göre o olayla ilgili kendi algısıyla hareket eder, tepki verir.
Everyone is their own perception about the incident that according to their own internal moves, responds.
Kaynak: saglik.milliyet.com.tr
Vektör otoregresif modeller, İçsel değişkenlerin cari değerlerinin, içsel değişkenlerin geçmiş dönem değerleri ve kesim noktası ile
Kaynak: Vektör otoregresif modeller
Sinir sistemi veya Sinir ağı, hayvan ların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen
Kaynak: Sinir sistemi
Duygu, bireyin ruh halinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel tesirlerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir değişimdir.
Kaynak: Duygu
Duyu duyulama etkinliğinin farkına varan içsel bir güçtür. Bu anlamda, duyulama etkinlikleri ile çeşitli dışsal duyuların nesneleri
Kaynak: Duyu
İmago, belli bir kişiye alt biliçsiz olarak geliştirilen, biliçsiz kalan ve belli özelliklerle donatılan bir içsel tablodur. İki önemli türü
Kaynak: İmago (psikanaliz)
Bütün bir sistemin davranışlarını etkileyen içsel geri besleme döngüleri ve gecikme süreleri ile ilgilenir. Sistem Dinamiği'ni karmaşık
Kaynak: Sistem dinamiği
gzugs):içsel ve dışsal madde. Dışsal olarak, rupa fiziksel dünyayı ifade eder. İçsel olarak, rupa maddesel bedeni ve fiziksel duyu
Kaynak: Skandha
Diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalık yaratan, Mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. Ayrıca Ezoterizm
Kaynak: Ezoterizm
Tai Ci Çüen veya Taijiquan (太極拳, pinyin Tàijíquán ya da "yüce nihayi yumruk") genellikle Tai Ci olarak bilinen içsel Çin savaş sanatı dır
Kaynak: Tai-Chi Chuan
toplumlarda olduğu gibi kapitalizm in de kendini yok etmeye yol açacak içsel dinamikler barındırdığına inanırdı; onun düşüncesine göre,
Kaynak: Karl Marx
Çin savaş sanatları içsel gücün kullanımı açısından iki ana gruba ayrılmaktadır: İçsel Stil veya Dışsal Stil. İçsel Stilde iç güç
Kaynak: Çigong
Örneğin Güney Pasifik Adaları, Afrika kıtasının iç bölgeleri ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplumlar, kendi içsel
Kaynak: Demir Çağı
Çocukların yaşatılması, korunması ve gelişiminin, insanlığın ilerlemesinde içsel, kalkınma açısından evrensel ölçekte geçerli zorunluluk
Kaynak: UNICEF
İklim sistemi içsel ve insani etkiler, Güneş'in periodik aktiviteleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. Günümüzde
Kaynak: Küresel ısınma
Rekabet, içsel ya da dışsal getirileri de içeren çeşitli sonuçlara yolaçabilir. Bazı alanlardaki rekabet (ve sonuçları), bireylerin ya da
Kaynak: Rekabet
Lancaster kenti uzun dönemler önce Lune Nehri üzerinde, sonra İrlanda Denizi üzerinde bir deniz limanı ve içsel ticaret kanalı için liman
Kaynak: Lancaster, Lancashire
Bu metinlerde Kandinsky ilk kez sanatçının doğayı kavraması ve saf estetik birliğe yönelmesindeki yegane aracı olarak gördüğü "içsel
Kaynak: Mavi Süvari

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.