Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

anıt ne demek?

 - 7 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

anıt anlamı İng. memorial Osm.abide Alm.Denkmal, Ehrenmal Fr. monument
(Heykel, Mimarlık) Bir kişi ya da bir olayın anısı için dikilen yapı ya da heykel.

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

anıt anlamı İng. monument Osm. abide Alm. Denkmal Fr. monument commémoratif
Önemli tarihsel olayların geçtiği ya da kazıbilim, çağbilim ve sanat yönünden bir önemi ve özelliği bulunan, bunlarla ilgili kişilerin ve olayların anısını yaşatmak amacıyla, kentlerin herkesin gezip görebileceği yerlerine yerleştirilen, korunması ve çevresiyle birlikte değerlendirilmesi gerekli her türlü taşınmaz yapıtasarcılık yapıtlarıyla, benzer nitelikleri olan yontular.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

anıt anlamı İng. Monument, memorial Osm.Abide Lat.Monumentum Alm.Denkmal Fr. Monument
Önemli bir olayı gelecek kuşaklara yansıtmak için yapılan simge niteliğinde büyük yapı.

Güncel Türkçe Sözlük

anıt anlamı
is. 1. mim. Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide: "Duydum ve okudum ki Sinan'a bir anıt yapılacakmış." -N. Hikmet. 2. mec. Önemi ve değeri çok olan eser.

Kişi Adları Sözlüğü

Anıt anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı.

Türkçe - İngilizce

anıt anlamı
isim
1) monument
2) memorial

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

anıt anlamı
İki tarla arasındaki sınır, set şeklindeki ayrıntı.

Genek *Yatağan -Muğla

anıt anlamı
Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.

Bereketli *Tavas -Denizli
Narlıdere -İzmir

anıt anlamı
Ördekten daha iri, kiremit renkli bir çeşit kuş, angıt.

Salda *Yeşilova -Burdur
Kızılca *Tavas -Denizli

anıt anlamı
Ekin yiyen, yaban ördeği büyüklüğünde bir çeşit kuş.

Hadım *Çal -Denizli

anıt anlamı
İlgisiz, uzak durma hali: Anıt gibi ne duruyorsun, yardım etsene.

Yakaköy *Gelendost -Isparta

anıt anlamı
1. bakınız» anga(I). 2. bakınız» angıdı.
anıt anlamı
Aptal, alık, budala.

Dereçine *Sultandağı Afyon

anıt anlamı
Angut kuşu.

Dereçine *Sultandağı Afyon

anıt eş anlamlısı

abide
is. (a:bide) mim. Anıt: "Bu hatlar, bu çiniler, bu nakışlar olmasa bu abideler de olmazdı." -O. S. Orhon.

"anıt" için örnek kullanımlar

Alaton, Struma gemisi için bir anıt dikmeyi planladıklarını söyledi.
Alaton, said they plan to erect a monument to ship Struma.
Kaynak: denizhaber.com
Oysa kurtulması gereken çevre ve anıt bizim tarihimizi temsil ediyor.
However, to get rid of the environment and the monument represents our history.
Kaynak: milliyet.com.tr
Anıt mezarın kararını verende, yaptıranda bizler değiliz biliyorsunuz.
Instructors mausoleum decision, we do not know yaptıranda.
Kaynak: boluekspres.com
Sonrasında anıt mezara baktım ve kimsenin olmadığını gördüm.
Then I looked, and no one saw that the grave monument.
Kaynak: boluekspres.com
dildeki beş ayrı mermer kitabede Hnanibal'in yaşam öyküsü anlatılır. Hereke 'den getirilen puding taşından yapılan anıt, 25 ton ağırlığındadır.
Kaynak: Hannibal Anıtı
Dikilitaş veya obelisk yüksek, daire veya dört kenarlı tepeye doğru incelen taştan anıt. Çoğu kez belirli bir şahsı veya olayı anmak için
Kaynak: Dikilitaş (anıt)
Augustus Mozelesi, MÖ 28 yılında Roma İmparatoru Augustus için Roma 'daki Campus Martius 'da inşaa edilmiş olan büyük anıt mezar.
Kaynak: Augustus Anıt Mezarı
Zafer Anıtı - Augustus tarafından Monaco'da yaptırılmış anıt. Zafer Anıtı - Ankara Ulus Meydanında bulunan anıt. Anıtı - Afyon'da bulunan anıt
Kaynak: Zafer Anıtı
Cumhuriyet dönemi Ankara 'sında açılan ilk anıt namazgah tepedeki Etnoğrafya Müzesi önüne yerleştirilen Atlı Atatürk Anıtıdır , anıt 29
Kaynak: Ankara'daki anıtlar ve heykeller
Atatürk Anıtı, Kanberra , Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki Anzak Bulvarı bünyesinde yer alan anıt. Fen Edebiyat Fakültesi'nde bulunan anıt
Kaynak: Atatürk Anıtı
Taksim Cumhuriyet Anıtı, İstanbul , Taksim Meydanı 'nda bulunan anıt. Sabiha (Bengütaş) Hanım'in yardımlarıyla, anıt 1928'de tamamlanmıştır.
Kaynak: Taksim Cumhuriyet Anıtı
Yazıt ya da Kitabe, genelde anıt sal bir eserin üzerine tanıtım ve bilgilendirme amaçlı yazılara verilen addır. Yazıtlar çoğu kez kolay
Kaynak: Yazıt
'nda savaşmış ve şehit düşmüş veya kayıp olan Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri mensuplarına adanmış ulusal bir anıt mezardır.
Kaynak: Vietnam Şehitleri Anıtı
Ünlü Türk Amirali Barbaros Hayrettin Paşa 'nın hatırasına dikilen bu anıt Beşiktaş 'ta Cezayir Caddesi'nde ve Barbaros Türbesi 'nin hemen
Kaynak: Barbaros Anıtı
Samsun 'un simgesi haline gelen anıt, Samsun Belediye Parkı 'nda yer almaktadır. Dönemin parasıyla 37.000$'a mal olan heykel Samsun halkı
Kaynak: Onur Anıtı
Milli Egemenlik Anıtı, Kuzey Kıbrıs 'ın başkenti Lefkoşa'da Metehan Çemberi içerisinde yer alan anıt. Metehan Çemberi'nde anıt yapılması
Kaynak: Milli Egemenlik Anıtı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.