Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ihtiyaç ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

ihtiyaç anlamı
bakınız» gereksinim

Güncel Türkçe Sözlük

ihtiyaç, -cı anlamı
is. (ihtiya:cı) 1. Gereksinim: "Ama unutma-yalım ki tecessüslerimize yön veren ihtiyaçlarımızdır." -C. Meriç. 2. Güçlü istek: "Şefkatten ölecek derecede hisli, içli bir hâlde bağrıma basmak ihtiyacında idim." -R. H. Karay. 3. Yoksulluk, yokluk: İhtiyaç adamcağızın belini büktü.

Türkçe - İngilizce

ihtiyaç anlamı
isim
1) need
2) requirement
3) necessity
4) demand
5) want
6) deprivation
7) exigency
8) pinch
9) privation
10) call
11) desideratum
12) exigence

ihtiyaç eş anlamlısı

gereksinim
is. Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.
yokluk
is. 1. Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet: "Bin bu derde, yokluğa ve tehlikeye rağmen, gönül avlayan bir Bursa baharı idi." -T. Buğra. 2. mec. Fakirlik, yoksulluk: "Beni külfete sokma, şimdi ben yokluktayım." -A. Kabaklı. 3. fel. Hiçlik.
yoksulluk
is. 1. Yoksul olma durumu, yoksuzluk, sefillik, sefalet, fakirlik: "Yoksuldu biliyorum ama boyuna da yoksulluk sözü edilmez ya!" -O. V. Kanık. 2. mec. Verimsizlik, yetersizlik.

"ihtiyaç" için örnek kullanımlar

Umarım ihtiyaç duymazsınız ama aklınızın bir köşesinde bulunsun.
Keep in mind that you do not need, but I hope.
Kaynak: haber3.com
Türkiye'de her sene 2 milyon üniteyi aşkın kana ihtiyaç duyuluyor.
Each year more than 2 million units in Turkey, the blood will be needed.
Kaynak: timeturk.com
Bu hayatı çok erken yaşadığımız için bir daha da ihtiyaç duymadık.
This is very early in life need to live in. We did not hear any more.
Kaynak: internethaber.com
Avrupa ortalamasını yakalamak için de 124 bin doktora ihtiyaç var.
There is a need to capture the average of 124 thousand doctoral Europe.
Kaynak: medimagazin.com.tr
Karanlık devre reaksiyonları, fotosentezde ışığa ihtiyaç duymadığı halde ışıklı devre reaksiyonları nın ürünlerine ihtiyaç duyan kimyasal
Kaynak: Karanlık devre reaksiyonları
Lojistik, ürün , hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak
Kaynak: Lojistik
Finans kelimesinin birkaç tanımı vardır:Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla
Kaynak: Finans
Kabloya ihtiyaç duymadan, radyo sinyalleri ile haberleşme yapılmasına imkan veren cihazlardır. Normal radyo alıcılarından farkı, cihazın
Kaynak: Telsiz
Endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik
Kaynak: Endüstri ürünleri tasarımı
Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.
Kaynak: Burs
İnsanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim
Kaynak: Metalurji ve malzeme mühendisliği
Sulama, bitki lerin ihtiyaç duyduğu ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun yapay olarak getirilmesi işlemidir. İyi bir sulama optimum
Kaynak: Sulama
Hücrede protein sentezi ve yıkımı hücresel bileşenlerin ihtiyaç duyduğu homeostasisi sağlar Proteazlar veya peptidazlar peptid bağlarının
Kaynak: Proteaz
Bu işlemi, çevrilecek program ların ihtiyaç duyacağı diğer programları kontrol ettikten sonra gerekli programları çalıştırarak çevirme
Kaynak: Make
Hafif makineli tüfek, tek bir askerin herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan taşıyıp kullanabilmesi için tasarlanmış tüfektir.
Kaynak: Hafif makineli tüfek
Hidrojen ekonomisi, taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin, hidrojen (H 2) olarak
Kaynak: Hidrojen ekonomisi
Akciğerli balıklar (Dipnoi), Sarcopterygii sınıfından solungaç solunum u yapmakla beraber ihtiyaç duyulduğunda hava solunumu da yapabilen
Kaynak: Akciğerli balıklar
Piyade destek tankına olan ihtiyaç çerçevesinde ingiliz hafif piyade tankından örnek alınarak modellemesi yapılmıştır. Çift taret
Kaynak: T-26
Sayfalama durgun sanal bellek sayfalarının ikincil bellekte(teker) saklanarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda ana belleğe yüklenmesi
Kaynak: Sayfalama
enderun için öğrencileri ve başta piyade kısmı olmak üzere kapıkulu ordusu nun ihtiyaç duyduğu askerleri eğitmek için kurulmuş olan ocaktır.
Kaynak: Acemi Ocağı
Finansal kiralama veya leasing, işletmelerin kuruluş veya büyüme dönemine geçtiklerinde, yatırım larını gerçekleştirmek için ihtiyaç
Kaynak: Finansal kiralama
sinyal veya yazılım da işletimde değişiklik olacağını göstermek için ihtiyaç duyulan senkronize olaydır.Donanım sal iş kesme geldiği anda
Kaynak: Kesme

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.