Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ikame ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

ikame anlamı İng. substitution
1. Yerine koyma ya da kullanma. 2. Bir mal veya üretim faktörünün diğer bir mal veya üretim faktörü yerine kullanımı.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

ikame anlamı
1) (kalıt töresi = mîrâs hukuku'nda:) a) ale'l-âde ~:yedek harcama. b) fevka'l-âde ~: son kalıtçı aTama. 2) (vekillik sözleşmesinde:)başkasını kendi yerine geçirme.

Güncel Türkçe Sözlük

ikame anlamı
is. (ika:me) esk. 1. Yerine koyma, yerine kullanma. 2. Ayağa kaldırma, ayakta durdurma. 3. Ortaya koyma. 4. sf. Yerine konulan, yerine geçen.

Türkçe - İngilizce

ikame anlamı
isim
1) substitution

"ikame" için örnek kullanımlar

5084'ün yerine ikame edecek bir arayışımız yok.
There is a quest that will substitute 5084'ün.
Kaynak: sabah.com.tr
Yaşlılarla gençleri aynı ortamda bir arada çalıştırmak mı, yoksa gençlerin yaşlıları ikame etmesi mi?
Run in the same environment is a combination of the elders, young people, the elderly or young people to replace?
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Birbirini ikame etsin demiyorum.
I'm not saying let substitutes for each other.
Kaynak: ekonomi.haberturk.com
Buzağıların süt ve süt ikame yemlerinden (sıvı yemler)den kesilmesi ideal olarak 40 günlük oluncaya kadar sürebilir. Buzağılara doğumdan
Kaynak: Buzağıların sütten kesilmesi
Öyleyse vechini hanif olarak dîne (dînin kayyum olmasına) ikame et (kıyamda tut). Allah'ın o fıtratıyla ki, (Allah) bütün insanları
Kaynak: İmam Mehdi
Pars kelimesi Arapça nın etkisiyle Fars haline gelmiştir; Arapça'da bulunmayan P harfi F ile ikame edilmiştir Arapça'da bu iki ses ortak
Kaynak: Farslar
Gilles Deleuze 'e göre, "Hume için söz konusu olan zihin psikolojisini, zihnin duygulanımlarının psikolojisiyle ikame etmektir.
Kaynak: David Hume
İktisadi genel denge dahilinde domuz eti fiyatının nispeten düşük olması ikame et çeşitlerinin de fiyatlarını düşürür. Şeriat a göre
Kaynak: Domuz eti
talebini etkileyen pek çok unsur vardır, moda, kişisel tercihler ve kişisel gereksinimlerin şiddeti, ikame mal ve hizmetlerin koşulları vb.
Kaynak: Talep
yalnızca malın fiyatı yükseldiğinde ve diğer bütün koşullar (ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, zevk ve tercihler, tüketici geliri vb.)
Kaynak: Ceteris paribus
Devleti'nin yerel yönetimlerle ilgili yapmış olduğu düzenlemeler neticesinde eyalet sistemi kaldırılarak yerine vilayet sistemi ikame edildi.
Kaynak: Tuna (gazete)
Kuzey Veziristan da Vezir ve Davar kabileleri yaşar. Güney Veziristan da ise Mashud ve Vezir kabileleri ikame eder. Bu bolgede islam
Kaynak: Veziristan
Günümüzde her ne kadar elektronik yükleme yöntemleri ile ikame ediliyor olsa da hala faturasız hatlara yükleme yapmak için kullanılan en
Kaynak: KONTÖR KART
en düşük değerler bertaraf edileceğine, kalan sayılar için en yüksek ve en düşük veri değerleri kesilen degerlerin yerine ikame edilirler. |
Kaynak: Merkezsel Konum Ölçüleri
Avangardizmi ve resimdışı dil kullanan kavramsal çalışmaları resim sanatı yerine ikame etme denemelerinin, sanatseverleri yanıltabildiğine
Kaynak: Orhan Taylan
Eğer iki mal veya hizmet birbirine ikame edilebilirlerse çapraz fiyat elastikiyeti pozitif olur; eğer iki mal veya hizmet birlikte
Kaynak: Elastikiyet (ekonomi)
Ona gore Fransa İhtilal donemi boyunca Klasik liberalizmi taklit etmeli Roma donemindeki kurumlari ikame etmeliir. Fransiz Konsoloslugu ve
Kaynak: Benjamin Constant
Bunlardan birisi ikame etkisi (substutition effect) olur. alacaktır, yani fiyatı artan maldan daha az alacak ve onu başka mallarla ikame edecektir.
Kaynak: Arz ve talep
(3x_1+2x_2 ıcın ikame ediliebilirlik özelliğini uyguluyarak 6 12 olarak bir denklem buluruz ve bu da yanlış bir ifadededir. Bu hatalı
Kaynak: Doğrusal denklem dizgesi
Ona göre çare; yabancı malların az tüketilmesi, ihracatın artırılması, ithalatı ikame edecek mal üretiminin ve balıkçılığın teşvik
Kaynak: Merkantilizm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.