Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ikame ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

ikame anlamı İng. substitution
1. Yerine koyma ya da kullanma. 2. Bir mal veya üretim faktörünün diğer bir mal veya üretim faktörü yerine kullanımı.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

ikame anlamı
1) (kalıt töresi = mîrâs hukuku'nda:) a) ale'l-âde ~:yedek harcama. b) fevka'l-âde ~: son kalıtçı aTama. 2) (vekillik sözleşmesinde:)başkasını kendi yerine geçirme.

Güncel Türkçe Sözlük

ikame anlamı
is. (ika:me) esk. 1. Yerine koyma, yerine kullanma. 2. Ayağa kaldırma, ayakta durdurma. 3. Ortaya koyma. 4. sf. Yerine konulan, yerine geçen.

Türkçe - İngilizce

ikame anlamı
isim
1) substitution

"ikame" için örnek kullanımlar

5084'ün yerine ikame edecek bir arayışımız yok.
There is a quest that will substitute 5084'ün.
Kaynak: sabah.com.tr
Yaşlılarla gençleri aynı ortamda bir arada çalıştırmak mı, yoksa gençlerin yaşlıları ikame etmesi mi?
Run in the same environment is a combination of the elders, young people, the elderly or young people to replace?
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Birbirini ikame etsin demiyorum.
I'm not saying let substitutes for each other.
Kaynak: ekonomi.haberturk.com
Çünkü vücuda alınan maddi gıdalar, bir yandan fiziki vücudu canlandırırken, diğer taraftan da manevi vücudu ikame eder.
Because the foods ingested material, on the one hand reproduces the physical body, emotional body, on the other hand is a substitute.
Kaynak: haber.rotahaber.com
Buzağıların süt ve süt ikame yemlerinden (sıvı yemler)den kesilmesi ideal olarak 40 günlük oluncaya kadar sürebilir. Buzağılara doğumdan
Kaynak: Buzağıların sütten kesilmesi
Öyleyse vechini hanif olarak dîne (dînin kayyum olmasına) ikame et (kıyamda tut). Allah'ın o fıtratıyla ki, (Allah) bütün insanları
Kaynak: İmam Mehdi
Pars kelimesi Arapça nın etkisiyle Fars haline gelmiştir; Arapça'da bulunmayan P harfi F ile ikame edilmiştir Arapça'da bu iki ses ortak
Kaynak: Farslar
Gilles Deleuze 'e göre, "Hume için söz konusu olan zihin psikolojisini, zihnin duygulanımlarının psikolojisiyle ikame etmektir.
Kaynak: David Hume
İktisadi genel denge dahilinde domuz eti fiyatının nispeten düşük olması ikame et çeşitlerinin de fiyatlarını düşürür. Şeriat a göre
Kaynak: Domuz eti
talebini etkileyen pek çok unsur vardır, moda, kişisel tercihler ve kişisel gereksinimlerin şiddeti, ikame mal ve hizmetlerin koşulları vb.
Kaynak: Talep
yalnızca malın fiyatı yükseldiğinde ve diğer bütün koşullar (ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, zevk ve tercihler, tüketici geliri vb.)
Kaynak: Ceteris paribus
Devleti'nin yerel yönetimlerle ilgili yapmış olduğu düzenlemeler neticesinde eyalet sistemi kaldırılarak yerine vilayet sistemi ikame edildi.
Kaynak: Tuna (gazete)
Kuzey Veziristan da Vezir ve Davar kabileleri yaşar. Güney Veziristan da ise Mashud ve Vezir kabileleri ikame eder. Bu bolgede islam
Kaynak: Veziristan
Günümüzde her ne kadar elektronik yükleme yöntemleri ile ikame ediliyor olsa da hala faturasız hatlara yükleme yapmak için kullanılan en
Kaynak: KONTÖR KART
en düşük değerler bertaraf edileceğine, kalan sayılar için en yüksek ve en düşük veri değerleri kesilen degerlerin yerine ikame edilirler. |
Kaynak: Merkezsel Konum Ölçüleri
Avangardizmi ve resimdışı dil kullanan kavramsal çalışmaları resim sanatı yerine ikame etme denemelerinin, sanatseverleri yanıltabildiğine
Kaynak: Orhan Taylan
Eğer iki mal veya hizmet birbirine ikame edilebilirlerse çapraz fiyat elastikiyeti pozitif olur; eğer iki mal veya hizmet birlikte
Kaynak: Elastikiyet (ekonomi)
Ona gore Fransa İhtilal donemi boyunca Klasik liberalizmi taklit etmeli Roma donemindeki kurumlari ikame etmeliir. Fransiz Konsoloslugu ve
Kaynak: Benjamin Constant
Bunlardan birisi ikame etkisi (substutition effect) olur. alacaktır, yani fiyatı artan maldan daha az alacak ve onu başka mallarla ikame edecektir.
Kaynak: Arz ve talep
(3x_1+2x_2 ıcın ikame ediliebilirlik özelliğini uyguluyarak 6 12 olarak bir denklem buluruz ve bu da yanlış bir ifadededir. Bu hatalı
Kaynak: Doğrusal denklem dizgesi
Ona göre çare; yabancı malların az tüketilmesi, ihracatın artırılması, ithalatı ikame edecek mal üretiminin ve balıkçılığın teşvik
Kaynak: Merkantilizm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2014 © Sözce hakları saklıdır.