Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

iletken ne demek?

 - 10 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. nâkil Alm. Stromleiter Fr. conducteur
Elektrik akmının ve ısıl erkenin akabileceği düşük dirençli uçun, sıvı ya da katı özdek.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. kondüktör Alm. Leiter Fr. conducteur Jap. dôtai
Isıl ya da kıvıl geçirgenliği olan (özdek, nesne vb.).

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. kondüktör Alm. Leiter Fr. conducteur
Isıl ya da elektriksel geçirgenliği olan nesne.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. nakil Alm. Leiter Fr. conducteur
Isı, elektrik gibi erke türlerini ileten orTam.

BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Alm. Leiter Fr. conducteur
İletkenlik özelliği gösteren özdek.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

iletken anlamı Osm. nâkil Fr. conducteur
(fizik)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. nakil, kondüktör Fr. conducteur
fizik: 1- Akım, ısı, ses vb. geçiren (özdek). 2- Sıvı, gaz, ısı vb. bir yerden başka bir yere aktaran (özdek, nesne...).

Güncel Türkçe Sözlük

iletken anlamı
sf. fiz. 1. Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı. 2. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey).

Kimya Terimleri Sözlüğü

iletken anlamı İng. conductor Osm. nakleden Alm. Leiter Fr. conducteur
İleten orTam.

Türkçe - İngilizce

iletken anlamı
sıfat
1) conductive
2) conducting
3) hot

iletken eş anlamlısı

ısı
is. 1. fiz. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel enerji: Isı, atomlar arası çekim gücünü yenerek maddenin hacmini arttırır. 2. Doğal vücut sıcaklığı, hararet: İnsan vücudunun doğal ısısı 36,5 °C'dir. 3. Hastalığın etkisiyle ortaya çıkan vücut sıcaklığı. 4. Sıcaklık: "Güneşin ateşinden yeryüzünde karası da denizi de ısı tütüyordu." -Halikarnas Balıkçısı.

iletken zıt anlamlısı

yalıtkan
sf. fiz. 1. Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolatör, iletken karşıtı. 2. is. Herhangi bir değmeyi, sürtünmeyi önlemek için elektrik iletkenlerini saran, koruyan porselen, kauçuk vb. madde.

"iletken" için örnek kullanımlar

Mobil dünyasının lider yarı iletken üreticisi Qualcomm, aynı zamanda telefonlar için uzun süredir bir proje yürütüyor.
Mobile world leading semiconductor manufacturer Qualcomm phones at the same time carrying out a project for a long time.
Kaynak: merhabahaber.com
Samsung, başkent Seul'un güneyine kalan Hwaseong kentindeki yarı iletken üretim fabrikasında yaşanan kaza nedeniyle zor günler yaşıyor.
Samsung, the capital city of Seoul semiconductor manufacturing plant in the south of the city of Hwaseong rest of hardship due to the accident.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Ayrıca süper iletken devrelerle bağdaştırılan taşıyıcı fotonların da içinde bulunduğu çeşitli sistemlerde kullanılabilecek nitelikte.
In addition, the carrier of photons in superconducting circuits associated with the various systems that can be used in nature.
Kaynak: tamindir.com
Dünyanın bir numaralı yarı iletken üreticisi konumunda yer alan Qualcomm, giriş ve orta seviye için yeni nesil işlemcilerini görücüye çıkardı.
The world's number one position in the semiconductor maker Qualcomm unveils new generation processors for entry and mid-level.
Kaynak: haberciniz.biz
Isıl iletken , ısı iletim kabiliyeti ola maddeler. Elektriksel iletken , elektrik iletim kabiliyeti olan maddeler.
Kaynak: İletken
Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. Atom ların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı ,
Kaynak: Elektriksel iletken
Yarı iletken madde, elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir. hale geçirerek iletken duruma gelirler.
Kaynak: Yarı iletken
Yarı İletken Sanayisi, yarı iletken aygıtların tasarım ve üretimi ile bağlantılı olan şirketler veya şirketler topluluğunun oluşturduğu
Kaynak: Yarı iletken sanayii
Hareketli mıknatıs ve iletken problemi 19. ile hareket eden iletken deki akım, mıknatısın ve iletkenin referans sistemlerinde hesaplanır. "
Kaynak: Hareket eden mıknatıs ve iletken problemi
Süperiletkenliğin H. K. Onnes tarafından 1911 yılında kesfinden 1933 yılına kadar süperiletkenin bir ideal iletken olduğu yani sadece
Kaynak: Süperiletken
Elektrokimya, kimya biliminin bir dalı olup elektronik bir iletken (metal , grafit , veya yarı iletken ) ile iyonik bir iletken
Kaynak: Elektrokimya
SQUİD Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı. Josephson eklemleri içeren süper iletken halkalardan oluşur. Çok küçük manyetik alanların
Kaynak: SQUİD
Intel, ABD merkezli, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisidir. Şirket, 1968 yılında Gordon E. Moore tarafından kurulmuştur.
Kaynak: Intel
UJT tek bileşimli transistör Özellikle transistörlerin iletken yapılması için (ateşlenmesi, tetiklenmesi) geliştirilmiş bir yarı iletken
Kaynak: UJT transistorü
Yarı hücre, iletken bir elektrot ile onun etrafındaki iletken elektrolit ve bunları ayıran Helmholtz çift tabakası ndan oluşur.
Kaynak: Yarı hücre
Elektronik Devresi Nedir Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip düzeneğe bir lamba yerleştirilirse üretecin negatif
Kaynak: Elektronik devre
elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır.BJT (Bipolar Junction Transistor ) çift birleşim yüzeyli transistördür.
Kaynak: Transistör
LED ("L ight E mitting D iode", Işık Yayan Diyot ), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır.
Kaynak: LED
Elektrik li cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletken le toprağa gömülü vaziyetteki topraklama
Kaynak: Topraklama
Kablo, elektrik akımı iletiminde kullanılan üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı metalik bir iletken tel. Bir veya daha fazla tel ,
Kaynak: Kablo
Bir elektrik devresi nde iki nokta arasındaki iletken üzerinden geçen akım , potansiyel farkla (örn. voltaj veya gerilim düşümü) doğru;
Kaynak: Ohm kanunu
Bir iletken den geçen elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği direncin birimidir. Bir iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim
Kaynak: Ohm
indirgenmenin gerçekleştiği elektrot tur.Anot 'un antisi olarak tanımlanabilecek, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uç.
Kaynak: Katot

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.