Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilgeç ne demek?

 - 4 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

ilgeç anlamı İng. postposition, partide Osm. edat Alm. Partikel, Nachstellung Fr. postposition, particule
(Derleme.. edat, ilgiç) Bir sözcükten sonra gelerek, o sözcükle ötekiler arasında, ilgi kuran sözcük. Türkçede, ilgeçten önce gelen adın girdiği hale göre, ilgeç türleri meydana gelir: Yalınsıl ilgeç, yönelmeli ilgeç, bağlamalı ilgeç, çıkmalı ilgeç. Ev gibi huzur köşesi bulunmaz; Çocuk sabaha karşı uyudu; Yola kadar yürümek gerek; Senin için yapmayacağı iş yoktur; Ondan yana olma vb.

Güncel Türkçe Sözlük

ilgeç, -ci anlamı
is. db. Edat.

Türkçe - İngilizce

ilgeç anlamı
isim
1) particle
2) preposition
3) postposition
4) postpositive

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ilgeç anlamı
1. Çengel. 2. bakınız» ilgi-1. 3. bakınız» ilik(I)-1. 4. Kalemin başlığında olan, cebe takmaya yarayan kısım.
ilgeç anlamı
Çengelliiğne.

*Tire -İzmir

ilgeç anlamı
Düğme.

*Sarayköy -Denizli
*Tire -İzmir

"ilgeç" için örnek kullanımlar

Edat veya ilgeç; dilbilgisinde farklı tür ve görevdeki sözcük ler ve kavram lar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı sözcükler.
Kaynak: Edat
Ana belirliyici vokatif ilgeç a baştaki harfin yumuşamasını sağlar. Tekil olunca 'broad' ile biten birinci deklinasyon eril isimlerin
Kaynak: Vokatif
Edat lar (ilgeç) Bağlaç lar. Ünlem ler. İsim soylu kelimeler kendi içinde şu gruplara ayrılırlar: A. Tam anlamı olanlar: 1. Tek başına görev
Kaynak: İsim soylu kelime
Benzetme ilgeci (edat-ı teşbih): Nesne ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran ilgeç ya da ilgeç işlevi gören sözcük. Örneğin "yol
Kaynak: Teşbih
Sözcük türleri içinde en önemlileri ad ve eylemlerdir. Jean Deny , Türkçe 'deki sözcük türlerini ad, eylem ve ilgeç olmak üzere üçe ayırır
Kaynak: Kelime
Prepositif | ismin hâli nach ilgeç ten | ilgeç + öğretmen | Rusça | Prolatif (1) | yüzeyde hareket | evden | Estonyaca |
Kaynak: İsmin hâlleri
biçimlenen kelimelerden (sıfat lar, adıl, ad , belirteç, ilgeç , mastar )ve durum takılarıyla (-de, -den, -e)çekimlenen ad soylu kelimelerden olur.
Kaynak: Cümle
Võro dilinde eylemin sonuna eklenen olumsuz bir ilgeç bulunmaktadır. Estoncada olumsuz eylem ei hem geçmiş, hem de geniş zamanda
Kaynak: Võro dili

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.