Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ironi ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

ironi anlamı
bakınız» alaysılama

Güncel Türkçe Sözlük

ironi anlamı
is. 1. ed. Gülmece. 2. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

ironi anlamı Fr.ironie
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah: § "Bundan bir ironi yakaladıysanız itiraz etmem" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 44.

ironi eş anlamlısı

gülmece
is. 1. Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor. 2. ed. Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi.

"ironi" için örnek kullanımlar

Tüm bu söylediklerim kitabımda ironi bir şekilde kaleme alınmıştır.
The irony of all this is what I said book is written in a way.
Kaynak: haber3.com
Ben ironi yapar mıyım, sen benim kardeşimsin.
I'd do irony, you're my brother.
Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
Ve ironi, final Real Madrid'in evindeydi.
And ironically, the final Real Madrid's house.
Kaynak: sporx.com
İsimlerdeki ironi dikkat çekici.
Onomastic remarkable irony.
Kaynak: haberturk.com
İroni (Eski Yunanca : eironeía), söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. hedefler. Mizah dan farkı olarak, ironi daha eleştirel yaklaşır.
Kaynak: İroni
Pasaj Müzik etiketiyle yayımlanan albüm eğlenceli, hayatı sorgulayan ve ironi yüklü sözlerinin yanı sıra sert ve enerjik sounda sahip.
Kaynak: Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm
Zaytung mizah i ve ironi k haberler veren, Türkiye merkezli bir internet sitesidir. “ The Onion News” adlı mizansen haberler yapan bir ABD
Kaynak: Zaytung
Postmodern toplumun üç ayağı olarak olumsallık , ironi ve dayanışma kavramlarını öne sürer. Olumsallık,İroni ve Toplumsal Dayanışma adlı
Kaynak: Richard Rorty
Genellikle ironi k bir rastlantı yoluyla oluşturulan özel bir an üzerindeki yoğunlaşma sürpriz sonlara olanak verir. Eski Yunan 'daki fabl
Kaynak: Hikâye
Dolaysız gülmecede mizahi durumların çoğu şoka ve ani değişimlere dayanırken kara mizah genellikle ironi ve hatta bazen yazgıcılığı
Kaynak: Kara mizah
Letterman'ın komedi tarzı ironi dolu, absürt ve Tonight Show 'un Steve Allen , Johnny Carson ve Jack Paar ile takip ettiği çizgidendir.-
Kaynak: David Letterman
Bir ironi olarak optimates kliğinin en ateşli destekçilerinden Cicero 'nun kendisi de ailesinden senatoya ilk giren kişi olarak bir novus
Kaynak: Optimates
Oyundaki ana ironi Emil'in de George'un da ördekler hakkında hiçbir şey bilmemelerine dayanır. Oyunu Türkçe'ye Zeynep Avcı çevirdi ve
Kaynak: Ördek Muhabbetleri
Tiyatro Sporu gösterisinde spontane düşünme ve canlandırma, yanılsamayı kırma, kara mizah, ironi gibi unsurlar esastır. Özel bir Kostüm
Kaynak: Tiyatro sporu
Şöyle ki: Rutin aktivite ve alışkanlıklara sıkı bir bağlılığı vardır, ironi ve iğneleyici sözleri farkedemez ve anlayamaz, espri anlayışı
Kaynak: Sheldon Cooper
Scholom Aleichmen Doğu Avrupa Yahudi leri'nin komedi, merhametlik ve trajik ironi üzerine kurulu yaşamlarını işlemiştir. Kaynak
Kaynak: Sholom Aleichem
Genellikle ironi ve yazarın anlatıya müdahelelerini içerir(yazarın da karakter olması).Bu anlamda,günümüz tiyatrosuyla karşılaştırılabilir;
Kaynak: Üstkurmaca
Yol albümü niteliğinde olan Malt'ın “Kendi Adını Taşıyan İlk Albüm”ü eğlenceli, hayatı sorgulayan ve ironi yüklü sözlerinin yanı sıra sert
Kaynak: Malt (müzik grubu)
İkinci aşama ironi (ironie) yani alaydır. Son olarak ise fikir doğurtulmaya (maieutique) başlanır. Günümüz eğitim sisteminde Sokratik
Kaynak: Sokratik yöntem

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.