Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

istihlak ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

istihlak, -ki anlamı
is. (istihla:ki, l ince okunur) esk. Tüketim: "Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir." -Y. K. Beyatlı.

istihlak eş anlamlısı

tüketim
is. 1. Tüketme işi. 2. Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı: "Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi." -E. Şafak.

"istihlak" için örnek kullanımlar

Türkiye'de uygulanan vergi ler : Kısmi istihlak vergileri Harcamalara dayalı gelir vergisi Gümrük Vergileri Özel tüketim vergisi (ÖTV )
Kaynak: Türkiye'deki vergiler
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
Kaynak: Fahri trafik müfettişi
Gider - istihlak - istihsal vergllerinin ağırlığı, Mali tekeller ve eksik rekabet koşulları, Faiz haddinin yüksekliği, Toplu sözleşmelerle
Kaynak: Enflasyon
Yeniden Milli Mücadele Dergisi: Ekonomimiz istihlak ekonomisi haline gelmiştir." Milli gelirin %50 sinin yurt dışına kaçtığı, gayri milli
Kaynak: Yeniden Millî Mücadele Hareketi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.