Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

işaret ne demek?

 - 8 sözlük, 9 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

işaret anlamı
bakınız» yer imi

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

işaret anlamı İng. sign Alm. Signal Fr. signe
İnsanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan bütün semboller.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

işaret anlamı Fr. signe
(matematik)

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

işaret anlamı
Anadolu'da sessiz ve sözsüz oyunlara verilen ad.

Güncel Türkçe Sözlük

işaret anlamı
is. (işa:ret) 1. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im: Noktalama işaretleri. 2. Belirti, gösterge, alamet. 3. El, yüz hareketleriyle gösterme: "Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor." -R. H. Karay.

Türkçe - İngilizce

işaret anlamı
isim
1) marker
2) sign
3) mark
4) signal
5) cue
6) token
7) index
8) indication
9) symbol
10) indicator
11) note
12) character
13) hint
14) landmark
15) signature
16) gesture
17) clue
18) trace
19) glimpse
20) device
21) badge
22) symptom
23) logo
24) pip
25) representation
26) touch
27) augury
28) harbinger
29) graph
30) prognostication
31) foretoken
32) logotype
33) ensign
34) prognostic
35) earmark
36) distinguishing mark
37) clew
38) chop
sıfat
1) signal

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

işaret anlamı
Küçümsemeyi, beğenmemeyi anlatır: -Hıh işaret, sen de kendini adam mı zannediyorsun.

Sarı *Merzifon -Amasya

işâret anlamı
İşâret

Diyarbakır

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

İşaret anlamı
Sakarya ili, Kaynarca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

işaret eş anlamlısı

alamet
is. (ala:met, l ince okunur) 1. Belirti, işaret, iz, nişan: "Komşunun kızında da bir zamandır, sabırsızlık, taşkınlık alametleri çoğalmıştı." -R. H. Karay. 2. mec. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.
belirti
is. 1. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane: "Tuhaf! Çocukların yüzünde zerre kadar utanma belirtisi yok." -A. Ümit. 2. tıp Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın göstergesi olan durum veya görüntü, araz, semptom, sendrom.
gösterge
is. 1. Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret: "Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir." -İ. O. Anar. 2. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. 3. ekon. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks. 4. dil b. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. 5. fiz. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör: "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı." -A. İlhan.
im
is. 1. İşaret. 2. Alamet.

"işaret" için örnek kullanımlar

Peki, ciltteki morluklar ne zaman önemli bir hastalığa işaret ediyor?
So, when the skin bruises indicate a critical illness?
Kaynak: aksam.com.tr
Bu, Kasım 1996'dan bu yana en uzun süreli çıkış dönemini işaret ediyor.
This is the highest level since November 1996, marks the period of long-term output.
Kaynak: bloomberght.com
Bu durum Ferguson'ın Nani'ye hala güvendiğine işaret ediyor.
This suggests Ferguson Nani still you trust.
Kaynak: bbc.co.uk
Bu kontrol de bize Selçuk Şahin'i işaret ediyor.
This control is pointing us in Selcuk Sahin.
Kaynak: tr.eurosport.com
Damga (Eski Türkçe; tamga) - bir şeyin üzerine bir işaret basmaya yarayan alet, mühür demektir. bırakılmış olan işaret, iz anlamına da gelir.
Kaynak: Damga (işaret)
Sayısal işaret işleme (İngilizce: Digital signal processing), sayısal işaretler ve bu işaretlerin işleme yöntemlerini inceler.
Kaynak: Sayısal işaret işleme
Nikaragua işaret dili (veya ISN, Idioma de Señas de Nicaragua veya Idioma de Signos Nicaragüense) 1970'ler ve 1980'lerde Nikaragua 'nın
Kaynak: Nikaragua işaret dili
Orta parmak insanda her iki el de de yüzük parmağı ve işaret parmağı arasında yer alan, üçüncü sırada bulunan parmaktır . Genelde
Kaynak: Orta parmak
Bir işaret dilinden diğerine ya da sesli bir dilden yerel bir işaret diline (örneğin Fransızcadan Almanya veya İsviçre İşaret diline)
Kaynak: Dil (filoloji)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.