Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kafes ne demek?

 - 8 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

kafes anlamı İng. lattice Alm. Gitter Fr. treillis Az. şebeke
(...)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kafes anlamı Fr. grille
(fizik)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

kafes anlamı İng. raster, picture raster Osm. raster, tram Alm. Raster, Bild-raster, Teilbild Fr. trame
TV. Tarayıcı demetin bir resmi oluşturduğunda ortaya çıkan, alt alta sıralanmış yatay çizgilerden oluşan dikdörtgen biçim.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

kafes anlamı
Topkapı sarayında padişah oğullarının XVI. yüzyıl sonlarından beri bir çeşit tutuklu yaşamı sürdükleri, yüksek duvar ve şimşir ağaçları ile çevrili, harem dairesine bitişik ve birçok odalarla oniki bölümden oluşan bina.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

kafes anlamı
(I) Tırpanın ağzına bağlanan üç ya da dört dişli ağaç araç. (Akçaşar *Yalvaç -Isparta)
kafes anlamı
(II) Kayıkların başaltı bölümündeki ıskara. (Zefre *Espiye -Giresun)
kafes anlamı
(III) Kol saatlerinin camını korumak için üzerine geçirilen ıskara. (Laçin -Eskişehir)

Güncel Türkçe Sözlük

kafes anlamı
is. 1. Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme: Kuş kafesi. 2. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme: Aslan kafesi. 3. Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper: "Bahçeye, kafeslerde elenen solgun bir ışık vurmuş." -Y. Z. Ortaç. 4. Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti. 5. argo Hapishane. 6. esk. Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer.

Türkçe - İngilizce

kafes anlamı
isim
1) cage
2) lattice
3) trellis
4) grille
5) jail
6) grill
7) grating
8) birdcage
9) lath
10) hutch
11) pen
12) mew
13) coop

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kafes anlamı
Eşya konan dolap, yüklük.

-Tokat

kafes anlamı
1. Dokuma aygıtında bir bölüm, mekiğin bulunduğu yer. 2. Çinicilikte kullanılan dişli bir destek

kafes eş anlamlısı

hapishane
is. (hapisha:ne) Cezaevi: "Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı." -T. Buğra.

"kafes" için örnek kullanımlar

Yapılan test gereği farelerden biri Brezilya'nın Natal kentindeki bir enstitüde kafes içinde tutuldu.
An institution in the city of Natal, Brazil is one of the test due to the cage was kept in mice.
Kaynak: usasabah.com
Sonuçta hastaya ek olarak kafes, plak, vida gibi materyallerle ameliyat yapılması zorunlu hale gelebiliyor.
As a result, in addition to the patient mesh, plates, screws, surgery must be done as the materials can become.
Kaynak: cnnturk.com
Özellikle kümes hayvancılığı yapanlar tesisin etrafını kafes telle tamamen çevirmeli, dışarıdan bir kedi bile tesise girememeli.
Especially those who poultry cages with wire completely around the dial-up facility, the facility must not enter from the outside, even a cat.
Kaynak: haberler.com
Ayrı toplanan bu atıklar ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliğine göre uygun olarak tasarlanmış iç mekân kutusu, kumbara, kafes ve poşetlerde biriktirilecektir.
According to the regulations of this waste is separately collected packaging waste control is designed in accordance with the interior box, piggy bank, biriktirilecektir cages and bags.
Kaynak: timeturk.com
Kafes bileşikleri (klatrat bileşikler veya sadece klatrat lar), kafes (latis ) bir yapı oluşturan bir tip molekülü ve onun içine hapsolmuş
Kaynak: Kafes bileşik
Uzay çatı veya uzay kafes yapılarda geniş açıklıkları dikey taşıyıcı sistem olmadan ve esnek olarak geçilmesini sağlayan bir çatı taşıyıcı
Kaynak: Uzay çatı
lattice point) bulunurlar, kafes noktalarının birbirlerine göre yerleşim geometrisi kafes parametreleri ile tanımlanır ve yapının
Kaynak: Kristal yapı
Etine gömülü olan kalkerli kabuğu, kafes kuşlarına kireç kaynağı olarak verilir. Kafes kuşları bu kabuğu zevkle gagalarlar. Mürekkep
Kaynak: Sepia
Izgara, maden veya ağaç çubukların aralıklı olarak sıralanması ile meydana getirilen parmaklık veya kafes şeklindeki alettir.
Kaynak: Izgara
Clathrus ruber, Clathraceae familyasından erişkinleri kırmızı renkli, küresel kafes şeklinde bir mantar türü. En sık Ekim ayında
Kaynak: Clathrus ruber
Basit kübik kafes örgüsünde (cP) küpün her köşesinde tek bir kafes noktası oluşur. Bir kafes noktasında her atom sekiz komşu küp arasında
Kaynak: Kübik kristal sistemi
Livar, tutulan balıkların salınmak veya alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes veya tekne bölmesi gibi, balığın yaşam
Kaynak: Livar
Kuşhane, süs kuşlarının beslendiği büyük kafes. Kuşhane, Osmanlı saraylarında padişahların yemeklerinin pişirildiği mutfak. Yer
Kaynak: Kuşhane
Matematiksel biçimbilim (İngilizce - Mathematical morphology) kafes kuramı na dayalı, sayısal görüntülerin işlenmesi için geliştirilmiş
Kaynak: Matematiksel biçimbilim
Klatrat hidratlar (veya gaz klatratlar, gaz hidratlar), su içeren, kristal yapılı katılardır; birbirine hidrojen bağları kurarak "kafes"
Kaynak: Klatrat hidrat
Kafes kiriş köprüler: Tek açıklıklı kafes kiriş köprülerde açıklık ortalarında yükseklik arttırılarak daha uygun taşıyıcılık elde edilir.
Kaynak: Köprü
Bugün ise; bağdadi usülünde yapılar yapılmakta fakat daha çok tel ile yapılmış kafes örgüler kullanılmaktadır. tel kafes örgüler ve
Kaynak: Bağdadi (mimari)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.