Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

antitoksin ne demek?

 - 10 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin
Özel bir toksini saf dışı edebilen antikor.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin Alm. Antitoxin Fr. antitoxine
(Yun. anti: karşı; toxikon: zehir) Toksinle birleşerek onu etkisiz hâle getiren herhangi bir madde.

BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin
1. Antijen özelliği gösteren patojen mikroorganizma toksinlerine karşı vücudu savunmak amacıyla oluşturulan antikor. 2. Herhangi bir hastalık etkenine karşı antijen içeren serum.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin
Genellikle bakteri eksotoksinlerine karşı oluşmuş, laboratuvar orTamında veya canlı organizmada toksinle birleşerek onu etkisiz duruma getiren antikor.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

antitoksin anlamı Osm. muzad-ı sem Fr. antitoxine
(otalak-karşıtı) (zooloji)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin
1. Bir toksine karşı oluşturulan antikor. 2. Toksini bağlayan ve onu nötralize eden herhangi bir madde.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxsin Alm. Antitoxin Fr. Antitoxine anti, toxion
(Yun. anti = karşı, Yun.toxion = zehir): Vücutte meydana gelen ve bir zehiri nötr hale getiren bir madde ya da bir antikor.

Güncel Türkçe Sözlük

antitoksin anlamı
is. (a'ntitoksin) İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde, antitoksik.

Kimya Terimleri Sözlüğü

antitoksin anlamı İng. antitoxin Alm. Antitoxin Fr. antitoxine
Vücuda giren bakteri kaynaklı sağlığa zararlı bir maddenin etkisini yok etmek için, kan plazmasında meydana gelen bir madde.

Türkçe - İngilizce

antitoksin anlamı
isim
1) antitoxin

antitoksin eş anlamlısı

antitoksik
is. (a'ntitoksik) Antitoksin.

"antitoksin" için örnek kullanımlar

Hastanın kanında toksine (zehire karşı) savunma cisimciklerinin (antitoksin ) bulunmadığını gösterir. Tedavi: Hasta yatak istirahatine alınır
Kaynak: Difteri
Ayrıca, zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını da karşılayan Merkeze, ihtiyaç duyulduğunda danışma hizmeti almak amacıyla
Kaynak: Zehir Danışma Merkezi
Bakteriler antibiyotiklerle öldürülebilir ama toksin lerin antitoksin lerle etkisiz hale getirilmesi gerekir. Tetanos, difteri ve bir
Kaynak: Sepsis
bitkisinde yüksek bir kumarin düzeyi, kırlangıç kuyruk tırtılında da buna bağlı olarak yüksek düzeyde bir antitoksin direncine yol açmıştır
Kaynak: Birlikte evrim
semenderde çok yüksek düzeyde bir zehir seviyesi ve yılanda da buna bağlı olarak çok yüksek düzeyde bir antitoksin direncine yol açmıştır
Kaynak: Evrim

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.