Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kalıplaşmış ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kalıplaşmış anlamı
sf. Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan.

"kalıplaşmış" için örnek kullanımlar

90 dakika gitmez bu doğal olarak. Kalıplaşmış yorumlardan kaçınmak lazım.
This naturally does not go 90 minutes. Dogmatic interpretations need to avoid.
Kaynak: aksam.com.tr
Öyle kalıplaşmış bir düşüncem yok açıkçası.
I obviously have no intention of stereotypes.
Kaynak: sabah.com.tr
Makalede deyim biliminin tanıtımını yapmayı ve deyim kavramının sınırlarını çizmeyi amaçladığını söyleyen Gümüşatam kalıplaşmış kelime grupları içinde deyimin ayırıcı özelliklerini gösterdiğini de anlattı.
The article introduces the statement and the statement of the concept of science that aims to draw the boundaries of the properties of the differential expression in Gümüşatam exhibited a stereotyped phrases said.
Kaynak: kibrispostasi.com
Zoom veya yakınlaşma, fotoğrafçılık ve kamera teknolojilerinde kullanılan standart, kalıplaşmış bir terimdir. Mana olarak; yakınlaştırma
Kaynak: Zoom (terim)
Ad hominem ya da argumentum ad hominem, kalıplaşmış bir Latince terimdir. Bir argümana cevap verirken argümanı eleştirmekten ziyade
Kaynak: Ad hominem
Petitio principii, kalıplaşmış Latince bir terimdir. Döngüsel nedensellikten doğan safsata yı (Logical Fallacy) tanımlar (İngilizce :
Kaynak: Petitio principii
Pecunia non olet, (Latince : "Para kokmaz") kalıplaşmış bir Latince deyiştir. Efsaneye göre Roma İmparatoru Vespasian (Suetonius Vespasian
Kaynak: Pecunia non olet
Argumentum ad populum, kalıplaşmış Latince terimdir. Genel kanıya bağlı olarak bir fikrin doğru veya yanlış olduğunu ileri sürme safsata
Kaynak: Argumentum ad populum
Circulus in demonstrando, kalıplaşmış bir Latince terimdir. Ulaşılmak istenen sonuç dayanak noktası olarak ileri sürüldüğünde oluşan
Kaynak: Circulus in demonstrando
Gülbank, Bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad. Genelde Alevi Bektaşi
Kaynak: Gülbank
Statükocu Yaklaşım ın çeşitli tanımları yapılabilmekle beraber ekseriyetle "kalıplaşmış", "sorgulanmayan", "bağnaz" düşünüş biçimi olduğu
Kaynak: Statükocu Yaklaşım
Türkçede deyim, evrensel deyim gibi, genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğidir.
Kaynak: Türkçede deyim
benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Türkçe 'de "sav" ve "irsal-i mesel, darb-ı mesel" olarak da adlanılır.
Kaynak: Atasözü
Punk, sanatçıyı insan olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır geliştirir. Bireyin
Kaynak: Punk rock
içinde belirten ve çoğunlukla gerçek anlamlarından ayrı anlamlara gelen sözcük lerden oluşan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya da tümce dir.
Kaynak: Deyim
Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşmuş ifadeler yeni bir
Kaynak: Birleşik sözcük
Sembolistler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici
Kaynak: Sembolizm (sanat)
Albüm hakkındaki eleştiriler olumsuzdu. Allmusic , albümü "bayat şarkılar, kalıplaşmış aranjmanlar ve vasat şarkı sözleri" gibi sıfatlarla
Kaynak: Escapology
Bazı kalıplaşmış sıfat tamlamaları bu kurala uymazlar: Üç Silahşörler , Kırk Haramiler. Çoğul eklerinin tayini : Çoğul eki belirlenirken büyük
Kaynak: Çoğul eki
En belirgin haliyle İtalya'da "İtalyan Halk Tiyatrosu" şekliyle görülmüş olup, sokaklarda oynanan ve kalıplaşmış tipleriyle bir çok
Kaynak: Sokak tiyatrosu
Bir gemi işçisinin yazar olma çabasının anlatıldığı romanda tutkulu, aşık, kalıplaşmış düşüncelere karşı duran, sorgulayan, inanan ve
Kaynak: Martin Eden (roman)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.