Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kamuoyu ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

kamuoyu anlamı İng. public opinion Osm.efkârıumumiye Fr. opinion publique
1-Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamı. 2- Bir insanın eylemleri konusunda çevresindekilerin onaylayıcı ya da kınayıcı tutumları.

Güncel Türkçe Sözlük

kamuoyu anlamı
is. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye: "Kanun, ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz." -Anayasa.

Türkçe - İngilizce

kamuoyu anlamı
isim
1) public opinion

kamuoyu eş anlamlısı

efkârıumumiye
is. (efka:rıumu:miye) esk. Kamuoyu.

"kamuoyu" için örnek kullanımlar

Araba plakalarına çip takılacak olmasına kamuoyu sert tepki verdi.
Car plates are attached to the chip has reacted harshly to the public.
Kaynak: internethaber.com
Bunu kamuoyu yakın tarihte her olayda görmüş ve yaşamıştır.
I have seen and experienced in each case the public recently.
Kaynak: spor.ekolay.net
Kamuoyu ve sosyal medyada yorum yapanlar önce Arif Erdem'in kariyerine bir baksın.
Arif Erdem's career before the public and social media reviewers a look.
Kaynak: yeniasya.com.tr
Onların sağladığı desteği önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.
They will share with the public its support in the coming days.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Komplo teorisi, kamuoyu tarafından belli bir şekilde algılanmış herhangi bir olay hakkında geliştirilmiş, kamuoyundan saklandığı iddia
Kaynak: Komplo teorisi
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası önderliğinde kurulmuş olup, kamuoyu ve iş
Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı
olayında zanlı olarak yakalandığı sırada sorgulanırken Şener ve Çelik 'in yurtdışına çıkışından sonra verdiği isim olarak kamuoyu tanıdı.
Kaynak: Yalçın Özbey
31 Mayıs 2010 'da meydana gelen Gazze filosu saldırısı na uluslararası kamuoyu genelde sert tepki vermiştir. Uluslararası kuruluşlar
Kaynak: Gazze filosu saldırısına uluslararası tepkiler
Başbakan olarak özelikle gafları ile Japon ve dünya kamuoyu ilgi noktası oldu. Kamuoyu da Mori'ye "Same no Nou (サメの脳 Köpekbalığı nın
Kaynak: Yoshirō Mori
Realpolitik, güçlü devletlerin politikası olmanın yanı sıra, iç kamuoyu baskısından da uzak olmayı gerektiren bir politika türüdür.
Kaynak: Realpolitik
oluşan tek taraflı kamuoyu, Rusya'nın Balkanlardaki genişleme siyaseti, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlık istekleri ve Panslavizm akımıdır.
Kaynak: 93 Harbi
tarihinde anasayfasından duyurduğu kamuoyu bildirisi ile "istifa etmeyi ve yeni bir yapıda örgütlenmeyi düşündüklerini" dile getirmişlerdir.
Kaynak: Türkiye Bilimler Akademisi
Sonuçlar Seçim öncesi kamuoyu yoklamaları : ABD'de seçimler öncesinde çok sayıda kuruluş kamuoyu yoklamaları yaparak seçmenlerin adaylara
Kaynak: 2008 ABD başkanlık seçimleri
teknik donanımı ile NTV, sadece bir haber kanalı değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde de itibarlı ve “güvenilir haber” ile eşanlamlı bir marka.
Kaynak: NTV
Dış politika başta olmak üzere kamuoyu oluşturmada önemli bir politik rolü vardır. Kardeş gazetesi The Sunday Times ile birlikte Rupert
Kaynak: The Times
Ekim 1534'te caddelerde ve kraliyet sarayında Missa ayinine karşı çıkan duyurular bulununca Katolik kamuoyu galeyana geldi.
Kaynak: Huguenot
Her ne kadar dünya kamuoyu tarafından bir diktatör olarak görülmüş olsa da Kaddafi bunu reddetmekte ve kendisinin Libya halk ı için
Kaynak: Muammer Kaddafi
Ancak Cobain'in kendi kişisel sorunlarının sık sık medyanın ilgisini çekmesi ve onun mesajının kamuoyu tarafından yanlış yorumlanması
Kaynak: Kurt Cobain
Sivas'ta yayım hayatına başlayan gazete ile işgallere karşı kamuoyu bilinci oluşturmak hedeflenmişti. Her tür yetki ve kontrolün ( yazı ve
Kaynak: Ulus (gazete)
Bundaki amaç kamuoyu nezdinde sesini daha çok duyurabilmek ve yönetime karşı daha etkili bir duruş sergileyebilmektir. Bu, doğrudan ifade
Kaynak: Protesto

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.