Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kapsamak ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

kapsamak anlamı
kaplamak, kaplamak istemek; etrafını kaplamak, sarmak; kapmak istemek

Güncel Türkçe Sözlük

kapsamak anlamı
(-i) İçine almak, sınırları içine almak, şamil olmak.

Türkçe - İngilizce

kapsamak anlamı
fiil
1) cover
2) include
3) contain
4) enclose
5) embrace
6) encompass
7) involve
8) comprise
9) encapsulate
10) span
11) compass
12) blanket
13) subsume
14) comprehend
15) implicate
16) incapsulate
17) inclose
18) be inclusive of

"kapsamak" için örnek kullanımlar

Kullanım Senaryosu (Use Case), sistem lerin işlevsel gereksinimlerini kapsamak için yazılım ve sistem mühendisliğinde kullanılan bir
Kaynak: Kullanım Senaryosu
Fizik (Eski Yunanca: φύσις fisis “doğa ”) madde yi, maddenin uzay-zaman da hareketini enerji ve kuvvet i de kapsamak üzere bütün ilgili
Kaynak: Fizik
Dikkat edilirse buradaki açıklama düzlemi dünya ölçekli olup tüm evreni kapsamak durumunda olmadığından evrensel sözcüğünün simgesel
Kaynak: Evrensel
fenomeninin tipik bir örneğidir. Metapsişik çiler bu tür önseziler için felaket belirtisini de kapsamak üzere premonisyon terimini kullanırlar.
Kaynak: Felaket belirtisi
Etrafında uygun alan yaratıldığı takdirde, Konak Pier'in büyük bir marinayı kapsamak üzere genişletilmesi planlanmaktadır.- - -
Kaynak: Konak Pier
Standart periyodik tablonun, keşfedilmemiş elementleri kapsamak için yaratılmış bir uzantısıdır. Yeni periyotlar tam olarak 7.
Kaynak: Genişletilmiş periyodik tablo
İbranice peleşet (פלשת) ismi Sami dilleri nde p-l-ş kökünden gelip "bölmek, içinden geçmek, yığınla gelmek, kapsamak veya işgal etmek"
Kaynak: Filistin adının zaman çizelgesi
ve subay sayısını, telefon hatlarını, sahilde kayıkların yanaşıp yükleme yapabileceği noktaları kapsamak üzere gerekli incelemeleri yapmıştır.
Kaynak: Akbaş Cephaneliği Baskını
komutasında, General Tyulenev komutasındaki Güney Cephesi'ne bağlı olarak Beltsa, Kişinev ve Odessa bölgelerini kapsamak üzere görevlendirilmiştir.
Kaynak: 9. Ordu (SSCB)
Testdavasıdizaynı çalışma alanı: Gereksinimler hangi testdavalari seçilmiş testobjelerini kapsamak için gerektiğini tanımlar.
Kaynak: TOSCA (Yazılım)
Bu leasing türünde sözleşme belirli bir süreyi kapsamak üzere yapılmasına karşın ,önceden belirlenen ihbar süreleri içinde kiracının
Kaynak: Finansal kiralama
Daha geç tavsiyeler, diğer karmaşık periyodik yapıların basitleştirmesine metodu uzattı, kapsamak örneğin heterocyclics de, ve "(Organik
Kaynak: Organik kimya
O zamandan beri, bu systemin, başka birçok PC 'nin ve Web 'in cevrelerini içerinde çalışan yazılım ürünleri kapsamak için, genişleşmiştir
Kaynak: Mantissa Şirketi
yarı ilişik ev-deri oturacak yerler ve vokal uyarıları kapsamak, " hoş karşılanan beğenir. Vasıta bilgisayarı... Senin için sistemlerie
Kaynak: Renault Laguna
ticaret ve e-işletmeciliği de kapsamak üzere elektronik yaşamın (e-yaşamın) pek çok alanında teknik, yasal ve idarî düzenlemeler yapmaktadır.
Kaynak: İşletme enformatiği
phylogenetic psyche ya da varoluşun temelini de kapsamak üzere ontogenetik psişe (İng. ontogenetic psyche) adı verilir. Klasik mantıkla
Kaynak: Rüya
Örneğin 1865'te Adıge nüfusu, şimdiki Adıgey ve Karaçay-Çerkes yörelerini de kapsamak üzere,Kuban oblastı toplam nüfusunun üçte biri
Kaynak: Çerkes Sürgünü
St Georges Hall arkasında bulunan "St John Parkı"nda birçok heykel ve anıt bulunmaktadır ve bu park bu anıtları kapsamak için 19.
Kaynak: Liverpool
Tüm adayı kapsamak üzere toplam nüfusun 573.566 olduğu ortaya çıktı. Kıbrıs Rumları %77'lik bir pay ile en büyük etnik nüfustu ve Kıbrıs
Kaynak: Kıbrıs Cumhuriyeti

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.