Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kapsamlama ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

kapsamlama anlamı Osm. zikri kül iradei cüzü ve aksi Fr.synecdoque
Aralarında cinsle tür, tümle parça gibi karşılıklı ilgi bulunan şeylerden birini ötekinin adiyle anlatma. "Fânilerin en bathıyarı" derken fâni olan bir çok şeyler arasından insanları kastetmek gibi.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

kapsamlama anlamı Osm. Zikri kül iradei cüzü ve aksi Fr.Synecdoque
(Söz sanatı terimi) Aralarında cinsle tür, tümle parça, çoğullukla tekillik gibi miktar bakımından karşılıklı ilgi bulunan şeylerden birini ötekinin adiyle anlatmadan ibaret bir çeşit addeğişi. "Fânilerin en bahtiyarı. Henüz yirminci baharında iken. İnsan ne garip mahlûktur" gibi. Bu misallerde "Fâniler" sözü fâni olan bir çok şeylerden yalnız insanları anlatmak için, "Bahar" ise bir parçası olduğu yıl yerine, "İnsan" da tekil olduğu halde çoğul anlamiyle kullanılmıştır.

"kapsamlama" için örnek kullanımlar

Sonraları, Kral Davud döneminde, "Siyon" tüm Kudüs şehrine ve İsrail Diyarı'na atıfta bulunan bir kapsamlama haline geldi. Tevrat'taki
Kaynak: Siyonizm

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.