Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kapsamlı ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kapsamlı anlamı
sf. 1. Kapsamı olan. 2. Kapsamı geniş olan, şümullü.

Türkçe - İngilizce

kapsamlı anlamı
sıfat
1) comprehensive
2) exhaustive
3) wide
4) generic
5) blanket
6) universal
7) across-the-board
8) well-rounded

kapsamlı eş anlamlısı

şümullü
sf. Kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan, kapsamlı: "Eniştemiz için yemek, tabiat, cemiyet ve medeniyetle rabıtaları olan nazik ve şümullü bir meseleydi." -A. Ş. Hisar.

"kapsamlı" için örnek kullanımlar

Ayrıca okulda öğrencilere geniş kapsamlı sağlık taraması yapıldı.
In addition, students at the school was a comprehensive health screening.
Kaynak: haber3.com
ABD ve AB arasında kapsamlı bir STA yapılması gündemdedir.
To a comprehensive FTA between the U.S. and the EU agenda.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Türkiye'nin en kapsamlı mobilya fuarı MODEKO, sektörü İzmir'de bir araya getirdi.
Turkey's most comprehensive furniture fair MODEKO, brought together industry in Izmir.
Kaynak: yeniasir.com.tr
Ardından, kapsamlı bir girişimcilik ve teknoloji eğitim programını devreye aldık.
Then, we have commissioned a comprehensive training program in entrepreneurship and technology.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aşırı kapsamlı düşünce, akut şizofreni deki düşünce bozukluğunun bir öğesidir. Kişi, kavram sınırları içinde kalamaz, böylece belli bir
Kaynak: Aşırı kapsamlı düşünce
Kimya, kimyasal madde lerle ilgilenen, bu maddelerin özelliklerini, ve tepkime lerini araştıran bilim dalıdır Kimya bilimi daha kapsamlı
Kaynak: Kimya
Muhtemelen en geniş kapsamlı ve en çeşitli türdür. Daha dar açılı türlerin altında sınıflandırılabilen birçok oyunu kapsayabilir.
Kaynak: Aksiyon-macera oyunu
İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidirBüyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir
Kaynak: İnşaat
Kuzey İtalya, resmi-idari bir niteleme olmayıp, geniş kapsamlı kültürel, tarihsel ve coğrafi bir tanımlamadır ve İtalya 'nın kuzey kısmını
Kaynak: Kuzey İtalya
Leonard Bloomfield (Nisan 1 , 1887 – Nisan 18 , 1949 ) yapısal dilbilim üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yapan ve bu araştırmalarıyla
Kaynak: Leonard Bloomfield
Albertus Magnus, Derin ve çok geniş kapsamlı bilgisiyle, ortaçağ da kendisine doktor üniversalis unvanı verilmiş olan 13. yüzyıl Alman
Kaynak: Albertus Magnus
Meta, Karl Marx 'ın kapsamlı çalışması olan Kapital 'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkça metadan, "toplumun en temel hücresi
Kaynak: Meta
Aksaray Müzesi 2004 yılında inşa edilmiş ve Orta Anadolu 'nun en geniş kapsamlı müzesidir. Sergilenmekte olan eserler neolitik dönemden
Kaynak: Aksaray Müzesi
Pazar eskiden çevrenin en geniş ve kapsamlı pazarı idi. Çarşamba günleri kurulurdu. Köyün Uçarı Köyü çıkışında halen eski pazar yeri
Kaynak: Karahüyük, Acıpayam
bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku , kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir addır.
Kaynak: Anksiyete bozukluğu
Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, Dünya'nın yaşının yaklaşık 4,54 milyar yıl (4,54×10 9 yıl) olduğuna
Kaynak: Dünya'nın yaşı
Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat Ferit Devellioğlu tarafından yazılan ünlü ve kapsamlı sözlük . İlk baskısı 1962`de yapılan sözlük
Kaynak: Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lûgat
Köykent, Türkiye Cumhuriyeti 'nin Köy Ensitüleri Projesi'nden sonraki en kapsamlı kırsal kalkınma projesinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi
Kaynak: Köykent
Konu hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için Liberalizm başlığına bakınız. Genel olarak, Avrupa'da liberalizm kişisel özgürlükler ile
Kaynak: Avrupa'da liberalizm
1981 yılında Anadolu Yayıncılık tarafından İstanbul 'da yayınlanmış il il Türkiye hakkında kapsamlı bilgi veren 10+1 ciltlik bir
Kaynak: Yurt Ansiklopedisi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.