Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kapsamlı kırsal tasarlama ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

kapsamlı kırsal tasarlama anlamı İng. comprehensive rural planning Osm. şümullü köy planlaması
Kırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlayan tasarlama türü.

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.