Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

karga tulumba ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

karga tulumba anlamı
zf. Birkaç kişi birini yakalayıp elleri üstünde havaya kaldırarak: Onu karga tulumba götürdüler.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

karga tulumba anlamı İt..carga tromba
Birkaç kişinin birini kollarından ve bacaklarından tutarak kaldırması: § "… birtakım aksayarak yürümekte olup bazı hiç yürümeye iktidarı kalmayanlara iki neferin koltuk vermiş oldukları veyahut âdeta karga tulumba ederek götürdükleri dahi görülüyordu." -Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, 48. § "Bay Elif Naci de akademide estetik hocası olan Ahmet Haşim'i bir talebe dergisinden… karga tulumba ederek çıkardığını, bunun üzerine Ahmet Haşim'in dersinden çekilmek zorunda kaldığını anlatıyor." -Nurullah Ataç, Dergilerde Deneme, 209.

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.