Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

karşılama ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Alantopu Terimleri Sözlüğü

karşılama anlamı İng. return Fr. retour
Topun kurallara uygun olarak karşı alana aktarılması.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

karşılama anlamı İng. indemnify, compansation Osm. telâfi etme Fr.indemnisation, componsot/on
Kaybolanı yerine koyma, dokuncayı karşılama, ödencede bulunma.

BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü

karşılama anlamı İng. Block up Alm. Blocken
Yağının yumruğunu eldivenin içi ya da kolun herhangi bir kısmı ile durdurmak, karşılamak.

Güncel Türkçe Sözlük

karşılama anlamı
is. 1. Karşılamak işi, istikbal: "Belgrat, türkiye Cumhuriyeti başvekilini karşılamaya hazırlamıştır." -F. R. Atay. 2. hlk. Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği.

Türkçe - İngilizce

karşılama anlamı
isim
1) welcome
2) meeting
3) reception
4) greeting
5) compensation
6) supply
7) recompense
8) recuperation

karşılama eş anlamlısı

istikbal
is. (istikba:li) 1. Gelecek: "Bütün hayatımı, bütün istikbalimi şartsız, kayıtsız bir erkeğin keyfine feda edemem." -Ö. Seyfettin. 2. esk. Karşılama: "Salih Paşa'ya, uğrayacağı iskelelerde mutantan istikballer yapılması hakkında talimat verilmişti." -Atatürk.

"karşılama" için örnek kullanımlar

Bu haliyle bile Aksaray geliri giderini karşılama noktasında 15 sırada.
Even in this state revenue loss in Aksaray Ranked pick-up point 15.
Kaynak: haberler.com
Güzel bir şehir olduğunu biliyordu. Karşılama olayı onu çok etkiledi.
Knew it was a beautiful city. Welcome event affected him.
Kaynak: skorer.milliyet.com.tr
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.2 olmuştur.
Export-import ratio was 61.2 per cent.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61,2 olmuştur.
Export-import ratio was 61.2 per cent.
Kaynak: aa.com.tr
Kırmızı halı, büyük kutlamalar, açılışlar, galalar veya resmî ziyaretler sırasındaki karşılama ve uğurlama törenlerinde protokoldeki
Kaynak: Kırmızı halı
Hizmet, gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik olarak tanımlanabilir. Hizmet kalitesi
Kaynak: Hizmet kalitesi
Bazı köylerde karşılama isminde oynanmaktadır. Karşılıklı 4 kişi tarafından oynanan bu oyun hızlı ritmli bir oyun olup ağır ağdalı zeybek
Kaynak: Balıkesir zeybeği
Ticari işletmeler, insanların oluşturduğu bir pazar ın, piyasası olan gereksinimlerini, yani iktisadi anlamda talebi, karşılama ve bu arzdan
Kaynak: Ticari işletme
Balmkndfkjjjjjjjjjjjjdkjçnfkldjne « kaşık-karşılama » karakterli oyunlara rastlanılmaktadır. Balıkesir yöresi oyunlarında neşe, yas, aşk,
Kaynak: Balıkesir yöresi halkoyunları
Doğu illerinde gelirin gideri karşılama oranı Hakkari'de yüzde 7,9, Tunceli'de 12,7, Bingöl'de 13,6, Bitlis'te 15,6, Şırnak'ta 16,6,
Kaynak: Türkiye ekonomisi - 2006 yılı bütçe tablosu
Yayın hayatı boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 700'den fazla ödüle layık görülen NTV, insanların haber alma özgürlüğünü karşılama ve
Kaynak: NTV
Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda, mucidin bir işi daha çabuk ya da daha verimli yapma isteği
Kaynak: Buluş
Genelde belirli bir olayı gerçekleştirmek ya da anmak için düzenlenir. Anadolu 'da düğün, nişan, sünnet ve asker karşılama törenlerinin
Kaynak: Ziyafet
Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu. Tanrı'nın bireylere uygun gördüğü yaşama durumu; nasip. Evlenme, sevgili bulma
Kaynak: Kısmet
yeni teknolojik ihtiyaçları karşılama sürecinde programcının yeniden kendini geliştirme adıyla bir eğitim sürecine dahil olması kaçınılmazdır.
Kaynak: UML
zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel 'i karşılama törenine katılmadığı gerekçesi ile bu görevden alınmış ve Balıkesir Lisesi'ne atanmıştır.
Kaynak: Nejdet Sançar
Bu yüzden, hükümetin gücü savunmaya yönelik bir şekilde sınırlandığı için, hükümet, serbest pazaryerinin bakımını karşılama amacı için
Kaynak: Serbest piyasa
Türkiye 'nin ilk ve modern deniz wikt:yolcu | yolcu su wikt:uğurlama | uğurlama ve karşılama wikt:salon | salon u olma özelliğini taşır.
Kaynak: Galata Yolcu Salonu
(yöresel tabirle gırnata) gibi çalgıların bir arada kullanıldığı yörede oyunlar ilçeden ilçeye değişmekle birlikte karşılama ve horon ağırlıklıdır.
Kaynak: Ordu (il)
programları karşısında, eğitim alanında gittikçe artan gereksinimleri ve istekleri salt Devlet tarafından karşılama olanağı bulunmamaktadır.
Kaynak: Türk Eğitim Vakfı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.