Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kast ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

kast anlamı İng. Caste Lat.Castus Alm. kaste Fr. caste
Hindistan'da, uğraşları babadan oğula geçen, aynı geleneğe bağlı olan ve başkalarına kapalı tutulan insan toplulukları.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

kast anlamı İng. caste Fr. caste
Hemen hemen tümüyle kapalı ve kalıtsal olan, ayrıcalıklar bakımından yukardan aşağıya doğru kesin ölçülerle sıralanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan ve kimi Uzak-Doğu toplumlarında görülen, anamalcı dönem öncesi toplumsal sınıflarının her biri.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

kast anlamı
bakınız» sınıf

Güncel Türkçe Sözlük

kast anlamı
is. top. b. Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri.

Türkçe - İngilizce

kast anlamı
isim
1) caste

"kast" için örnek kullanımlar

Kast direktörümüz Mine Güler, böyle bir projeden bahsettiğinde izledim.
Caste director Mine Guler, I watched you talk about such a project.
Kaynak: sabah.com.tr
Maçı izlemeye giden taraftarlarımız, İstanbul'da bıçaklanarak canlarına kast edilmiştir.
Our fans to watch the game, caste souls have been stabbed to death in Istanbul.
Kaynak: habervitrini.com
Konsept, ilham, tasarımlar, kast, müzik vs.
Concept, inspiration, designs, caste, music, etc..
Kaynak: aksam.com.tr
Sağlıklı derken kast edilen, mevduat sahibinin ve devletin parasının olabildiğince güvencede olmasıdır.
Healthy implied say, the deposit holder and the state's money is safe as possible.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Bu öğe de kendi içinde, amaç, doğrudan kast ve olası kast olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. İsteme, cezalandırılmayan veya daha az ceza
Kaynak: Kast (hukuk)
Hint kast sistemi, Hindu dinine inananların toplumsal olarak örgütlenmesi amacıyla yaratılmış bir sosyal merdiven sistemidir.
Kaynak: Hint kast sistemi
Antik Roma 'da gens (çoğul gentes) klan , kast , ya da ortak bir atadan geldiklerine inanılan ve aynı adı (nomen ) paylaşan bir aile
Kaynak: Gens
Bonita "Bonnie" Pietila, Fin asıllı ABD'li kast yönetmeni ve animasyon televizyon dizisi Simpsonlar ın yapımcısı. Pietila, 1998, 2000
Kaynak: Bonita Pietila
Sankalar (Japonca sanka: "dağ mağarası"), Japonya 'nın genel toplum yapısında kast dışı topluluk. Bazen Japon Çingene leri olarak anılan
Kaynak: Sankalar
Üçleme ile aşağıdakilerden biri kast edilmiş olabilir: Üçleme - Üç parçadan oluşan eserler. Teslis - Dînî bir kavram. Sinemadaki
Kaynak: Üçleme (anlam ayrımı)
Eski Türkçe denildiğinde farklı Türk dilleri nin bakış açısına göre farklı tarihi diller de kast edilebilir. Dilbilimsel açıdan incelemek
Kaynak: Eski Türkçe (anlam ayrımı)
"Halifeliğin kapısı" anlamındadır, o zamanki adıyla Konstantiniyye yani İstanbul kast olunmaktadır. II. Mahmut döneminde Hacca gönderilen
Kaynak: Dar-ül hilafe
"Evrim olgusu" ile kast edilen, bilimsel gözlemler ve deneyler ile meydana geldiği görülmüş olan, biyolojik organizma topluluklarındaki
Kaynak: Teori ve olgu olarak evrim
Ari ırk teorisine göre Avrupalı olan bu kavim tarih çağlarının başında Hindistan'ı istila etmiş ve bugün Hindistan'daki kast sistemi, ve
Kaynak: Ari ırk
Kast sınıfları: Hindistan da yaklaşık 3000 yıldan beri süren kast sisteminde yer alan sınıflar ise şu şekilde: Brahmanlar : En tepede
Kaynak: Dalit

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.