Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemotrof ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Diğer organizmalardan elde edilen organik bileşiklerin metabolizasyonuyla enerji elde eden bir organizma.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemoheterotroph Alm. chemoheterotroph Fr. chimiohétéretrophe
(Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Kimyasal maddeleri enerji kaynağı olarak kullanan organizma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, kemoheterotrof.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.